Waar voor uw geld

Het voorlaatste budget van een legislatuur is op één na het belangrijkste. Voor het laatste jaar worden immers geen grote investeringen voorzien omdat die niet binnen de termijn gerealiseerd wordt. In oktober 2018 trekken we immers naar het stemhokje. Wat er dus nu niet in staat en ingevuld wordt komt er dan ook niet. Dit jaar moet u waar krijgen voor uw geld.

Op een aantal vlakken zijn de beloften van de CD&V al decennia oud. Het kan zijn dat deze meerderheid een visie heeft op wel héél lange termijn maar dat devalueert die beloften. Die meerderheid een spiegel voorhouden is dan ook een rol zodat u waar krijgt voor uw geld.

Waar voor uw geld is ook de rol die een oppositiepartij moet spelen. Het is ongezien dat oppositiepartijen instemmen met het budget. Het budget is immers hét beleidsdocument van de meerderheid. Oppositie die dit goedkeurt tekent niks minder dan een blanco cheque voor de CD&V-Open VLD-meerderheid. Tegen stemmen betekent in dit geval niet dat je het met alles oneens moet zijn maar dat dossier per dossier bekijkt.

De oppositie die geen alternatieven kan of wil aanbrengen geeft geen waar voor uw geld.

Als Project L&V zeggen wij niet dat onze gemeente slecht bestuurd wordt maar wel dat er nog een andere logica dan deze van de meerderheid is. Dat er thema’s zijn die anders kunnen bekeken worden.

Geert Neirynck

Containerpark: naar één tarief in de betalende zone

Als Project L&V vragen wij alle cijfers op aangaande de werking: de inkomsten, het verbruik, de toelevering en het kostenplaatje.

Op een moment dat het containerpark naar een definitieve vorm evolueert (met het onderbrengen van landbouwfolie in het gratis deel op voorwaarde dat die bezemschoon is en het afval van medicatie in de landbouw in boxen kan aangeleverd worden) kan de vraag gesteld worden of met de aanpak van de misbruiken – en dus de kost die er aan verbonden is gedaald- of onze inwoners geen extra waarde voor hun geld kunnen krijgen.

Project L&V stelt dan ook voor om te gaan naar één laag tarief van 0.03 EUR in de betalende zone zoals dat in Evergem het geval is. Dat kan ook maar misverstanden vermijden. Net zoals in de discussie rond de P+MD-zakken (waar het onduidelijk is hoe snel die komen want de Vlaamse Regering praat over eind 2017 terwijl de sector het over 10 jaar heeft) moet recycleren centraal blijven en dan liefst op een voor iedereen duidelijke manier.

Camera’s: hoe , wat en waar?

De gemeenten van de Lowazone krijgen een korting op hun toelage aan de Lowazone. Met dat geld wordt er gekeken naar camerabewaking. Hoe of wat is minder duidelijk: trajectcontrole? Nummerplaatherkenning? Aanpak van sluikstorten? Er zijn budgetten (ten belope van de korting) maar wat de waarde zal zijn?

Daar tegenover staat de zone Meetjesland Centrum gaat investeren in cameratoezicht en meer bepaald nummerplaatherkenning. Het leek me maar logisch overkomen dat de Meetjeslandse zones overleg zouden plegen zodat de nodige afspraken gemaakt worden zodat de systemen compatibel zijn voor informatieruil. Een dief die inbreekt in Lembeke en Waarschoot, Evergem en Lovendegem, Zomergem en Aalter maakt zich niet druk over de grenzen van de politiezones. Project L&V vraagt dan ook overleg tussen de gemeenten. Misschien een werkje voor het burgemeestersoverleg van Veneco².

RUP Recreatiepool

Komt er nog iets van  het RUP Recreatiepool. Het jaarlijks inschrijven van een bedrag is geen zekerheid dat er iets gebeurt. De reactie van Schepen Laroy bij de commissie Budget op de vraag van Geert Neirynck toen leek het voor hem alvast geen zekerheid dat in 2017 iets concreets gebeurt. Hij wachtte op het dossier van Veneco ².

De burgemeester bevestigde dat het dossier nog niet binnen was maar dat hij nog ging aandringen dat dit nog dit jaar zou binnen komen. Dan zou het College er zich over buigen en een voorstel naar de adviesraden sturen.

Vincent Laroy vond dat ik hem verkeerd interpreteerde bij de Commissie Budget. En ook schepen Goethals mengde zich in het debat.

De beloftes zijn al lang genoeg gemaakt maar indien er dit jaar niksconcreet gebeurt gaat het dossier onherroepelijk naar de volgende legislatuur. En krijgt u geen waar voor uw geld.