Mandatenlijst Lovendegem gepubliceerd

Toen het Publilek uitbrak wou Geert Neirynck absolute zekerheid of Lovendegem een vertegenwoordiging had in die afgeleide intercommunale. Net als nog meer politici in Lovendegem had hij er immers nooit van gehoord.

Vroeger was zoiets te vinden in de jaarverslagen van de gemeente. Maar die zijn afgeschaft. Ook het verslag van de gemeenteraad waar het grootste deel van die aanstelling gebeurde (in 2013) was niet meer te vinden op de gemeentelijke website.

Op zijn vraag is er nu online een lijst te vinden op de gemeentelijke website.  Wie wil weten wie betaalt wordt kan dat hier terug vinden.  Maar de grote bedragen van de steden moet u daar niet verwachten.

En oh ja: Geert vindt je er niet terug. Die mandaten worden traditioneel verdeeld onder de leden van de meerderheid.

Vraag naar steun MUG-helikopter naar Hulpverleningszone Centrum

Eind januari vroeg Project L&V aan het College van Lovendegem-Vinderhoute of er bereidheid was om een financiële tussenkomst te doen voor de MUG-helikopter uit West-Vlaanderen. Dit naar aanleiding van de weigering van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

Na die weigering kwam de discussie pas goed los en kondigden een aantal gemeenten uit de hulpverleningszone Meetjesland een initiatief aan. Dit gebied dekt evenwel maar een deel van het gebied waar de helikopter al is ingezet.

Vandaag ontvingen wij het antwoord van het College (zie hieronder). De beslissing van het College is om de vraag door te sturen naar de Hulpverleningszone Centrum. We zijn benieuwd wat dat advies zal zijn en houden u verder op de hoogte. Wij kunnen het maar hopen dat het bestuur van de zone Centrum de meerwaarde van dit initiatief zal inzien.

20170216 brief MUG-helikopter West-Vlaanderen_weigering provinciebestuur om te betoelagen

 

 

Geslaagde nieuwjaarsreceptie van Project L&V

Een nieuw concept uitproberen blijft een risico nemen maar met een korte toespraak en een optreden van de Lovendegemse familie Von Trapp, ‘De Morelli’s’, kregen de 80 aanwezigen een leuke voormiddag aangeboden met een drankje en hapjes uit eigen gemeente. Een lokale lijst denkt immers aan onze lokale middenstand.

In zijn toespraak (zie bijlage) stelde Geert Neirynck dat Project L&V nu een gevestigde waarde is in de Lovendegemse politiek. Project L&V speelt, ondanks de beperkte middelen, haar rol als kritische oppositiepartij en dat is bij de andere partijen in de oppositie blijkbaar zeer moeilijk.

Met de campagne ‘Waar voor uw geld’, waarvoor de aanwezigen een portemonneetje krgen, wil Project L&V drie dingen duidelijk maken: de dienstverlening van de gemeente moet beantwoorden aan wat u er voor betaalt, alls partij moeten we blijven wegen op de politieke agenda en moeten we de inwoners blijven informeren.

Dit staat in het kader van de opbouw naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waar Project L&V het niet moet hebben van de grote mediacampagnes maar wel door inzet van de lokale mensen. Het was dan ook verheugend om naast vertrouwde gezichten ook veel nieuwe gezichten te zien.

Na de speech volgde het optreden van ‘De Morelli’s die eindigden met ‘You’ll never walk alone’ en dat is Project L&V ook:een project dat van onderuit gedragen wordten waar sfeer en gezelligheid perfect met politieke inhoud kan gecombineerd worden.

toespraak Geert Neirynck

speech

Project L&V vraagt tussenkomst streekwerking in discussie over betoelaging MUG-helikopter

copyright foto: http://www.imdh.eu/

In ‘Het Nieuwsblad’ van vandaag staat een relaas over een vraag van het Vlaams Belang in de provincieraad om de MUG-helikopter van het ziekenhuis AZ Sint-Lucas uit Brugge alsnog te laten betoelagen met geld van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat bestuur weigert dit halsstarrig.

De belangrijkste reden is dat de zone die de helikopter bedient te klein zou zijn.

Deze strook valt evenwel in het Meetjesland. Dat werd ook duidelijk in de VTM-reeks over noodinterventies.

Project L&V betreurt het dat omwille van die reden het – in onze ogen hoe dan ook overbodige bestuursniveau – provinciebestuur weigert om hierin tussen te komen. Het lijkt ons dat het voortbestaan van een dergelijke dienst niet mag afhangen van sponsors. Hoe goed bedoeld dit dan ook is.

Om die reden heeft Geert Neirynck een schriftelijke vraag gesteld waarbij hij drie vragen stelt aan het College van Burgemeester en Schepenen (wat anders op de gemeenteraad van januari had gekund).

De bedoeling van de vragen is er hetprovinciebestuur op wijzen dat wij deze interventiedienst wel willen steunen en dat liefst met alle gemeentebesturen van het Meetjesland in het kader van het burgemeestersoverleg binnen Veneco² en als het mogelijk is zelf een bijdrage te regelen tussen de Meetjeslandse gemeenten als steun voor dit waardevolle project.

De vraag zit in bijlage. 26012017mugwestvlaanderen