Erfgoed: graag aandacht voor audiovisueel erfgoed

Tijdens het college van 13 februari werd er beslist dat er een vergoeding zou komen voor wie foto’s bezorgt van manifestaties. Dat gaat uiteraard niet over selfies en foto’s met GSM maar ‘het betere werk’ zoals er nu regelmatig een foto bekroond wordt.

Helemaal niks op tegen uiteraard.

Maar er is meer. De tijd dat er enkel gefotografeerd wordt is voorbij. Overal duiken tegenwoordig camera’s op. Tegenwoordig zijn die beelden in uniforme formaten te maken die het doorsturen en bewaren gemakkelijk maken.

Maar dat is ooit anders geweest. Veel beeldmateriaal uit de jaren ’70 en ’80 zijn gemaakt op formaten die vandaag enkel na bewerking nog bruikbaar zijn.

Daarnaast kan men ook niet langs het feit dat na het overlijden van een fervente filmer die opnames gemakkelijk bij de opruiming op de container belanden. En zo gaat een schat aan informatie verloren.

Natuurlijk kent iedereen de passage uit ‘Man bijt Hond’ van onze grafdelvers. Op Youtube is het filmpje ondertussen 33.000 keer bekeken.

Maar wist u dat er ooit een aflevering van ‘Mission Impossible‘ werd opgenomen in Vinderhoute? Dat filmpje verscheen enkele maanden terug op de sociale media. En dat er ergens een groot filmarchief is van Kort Eindekenskermis. Die kermis hield er enkele jaren geleden mee op. En zo zijn er ongetwijfeld nog heel wat oude opnames die een beeld geven van Lovendegem en Vinderhoute die stilaan dreigen te verdwijnen. En dat is even goed erfgoed

Op mijn vraag kreeg ik het volgende antwoord:

Het college besprak je  opmerking in zitting van 9 maart.

  1. Vraag raadslid – Databank gedigitaliseerd (historisch) filmmateriaal

 Het college neemt kennis van de e-mail d.d. 01.03.2017 van raadslid Geert Neirynck naar aanleiding van de aanleg van een beelddatabank voor gemeentelijke evenementen. Geert Neirynck vraagt om te overwegen om ook een oproep te lanceren voor het aanleveren van gedigitaliseerd (historisch) filmmateriaal over gemeentelijke evenementen. Het college keurt dit voorstel goed. Er zal aan de nieuw op te richten werkgroep rond heemkunde gevraagd worden om dit verder te bekijken.

Als model verwijst het college naar Sleidinge.

Dus: bezitters van oud filmmateriaal over en in onze gemeente: niet weggooien…

 

 

Cijfers bewijzen nood aan betere signalisatie Blauwe zone

Lovendegem heeft al ruim 10 jaar blauwe zone in het centrum. Onder druk van bewoners en zelfstandigen werd die her en der aangepast of verlengd. Maar ondanks die jaren daalt het aantal retributiebonnen nauwelijks. Dat blijkt uit de cijfers van Besix uit het College van 2 maart.

Waren het in 2015 1363 dan waren dat er in 2016 1298. Tegen 13 daarvan werd er gegrond klacht ingediend. 55 klachten werden verworpen. De bonnen zijn ook weer klassiek qua locatie: 383 op het Kerkplein, 281 in de Molendreef en dan beide parkings in het centrum rond de 150. Net als de Kerkstraat zelf. Opvallend is wel dat de paar plaatsen in de Kannunik Triestlaan goed zijn voor 60 stuks.

Nog interessanter zijn de cijfers van Besix als het om de bezettingsgraad van de parkings gaat. Op drie data (waaronder één in het weekeinde) werden tellingen gedaan. Vooreerst bleek bij die tellingen het overgrote deel wel conform te zijn met de kaart. Dat wel. De zones kortparkeren waren zelfs perfect. Maar dat belet niet dat per dag dat er kan gecontroleerd worden er toch 4.5 retributies worden uitgeschreven.

Maar qua bezettingsgraad is het een ander verhaal: in de zone 2 uur was de bezettingsgraad 42% terwijl dit op de parkings 3 uur zakt naar nog geen kwart. Zelfs met een telling op vrijdag. Het moeten toch heel rustige dagen geweest zijn.

Een cijfer dat we niet uit de gegevens kunnen halen is hoeveel eigen inwoners tussen de betalers zitten.

Maar het gegeven dat de retributies niet dalen en de bezettingsgraad van de parkings laag blijft doet me toch blijven aandringen op een signalisatie zoals in Nevele. Het College stemde toe en ik wacht op een concrete uitvoering.

 

Geert Neirynck

Mandatenlijst Lovendegem gepubliceerd

Toen het Publilek uitbrak wou Geert Neirynck absolute zekerheid of Lovendegem een vertegenwoordiging had in die afgeleide intercommunale. Net als nog meer politici in Lovendegem had hij er immers nooit van gehoord.

Vroeger was zoiets te vinden in de jaarverslagen van de gemeente. Maar die zijn afgeschaft. Ook het verslag van de gemeenteraad waar het grootste deel van die aanstelling gebeurde (in 2013) was niet meer te vinden op de gemeentelijke website.

Op zijn vraag is er nu online een lijst te vinden op de gemeentelijke website.  Wie wil weten wie betaalt wordt kan dat hier terug vinden.  Maar de grote bedragen van de steden moet u daar niet verwachten.

En oh ja: Geert vindt je er niet terug. Die mandaten worden traditioneel verdeeld onder de leden van de meerderheid.

Vraag naar steun MUG-helikopter naar Hulpverleningszone Centrum

Eind januari vroeg Project L&V aan het College van Lovendegem-Vinderhoute of er bereidheid was om een financiële tussenkomst te doen voor de MUG-helikopter uit West-Vlaanderen. Dit naar aanleiding van de weigering van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

Na die weigering kwam de discussie pas goed los en kondigden een aantal gemeenten uit de hulpverleningszone Meetjesland een initiatief aan. Dit gebied dekt evenwel maar een deel van het gebied waar de helikopter al is ingezet.

Vandaag ontvingen wij het antwoord van het College (zie hieronder). De beslissing van het College is om de vraag door te sturen naar de Hulpverleningszone Centrum. We zijn benieuwd wat dat advies zal zijn en houden u verder op de hoogte. Wij kunnen het maar hopen dat het bestuur van de zone Centrum de meerwaarde van dit initiatief zal inzien.

20170216 brief MUG-helikopter West-Vlaanderen_weigering provinciebestuur om te betoelagen