Naar 8 politiezones in Oost-Vlaanderen?

Hoe dan ook een beeld dat verdwijnt….

Begin juli werd bekend dat de fusie van de Lowazo en Aalter-Knesselare on hold wordt gezet. Maar de defusie van de Lowazone waarbij Nevele naar Deinze-Zulte (samen met 22 personeelsleden) verkast gaat dan weer wel door.

Eén van de elementen toen ik tegen stemde was dat de fusieplannen van de Lievegemse gemeenten en Aalter-Knesselare was dat die fusie eigenlijk niet groot genoeg zou zijn. De lauwe reactie was ‘dat ze dat wel gingen zien’. Dat FOD Binnenlandse Zaken een rol speelde in het opschorten van de fusie was dan ook geen loos vermoeden.

Dat ‘zien’we in een artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 19 juli.

Ik neem de tekst even over:

Van 28 naar 8 politiezones?

Het Laatste Nieuws/Gent-Eeklo-Deinze,

Do. 19 Jul. 2018, Pagina 13

Volgens criminoloog Jelle Janssens van UGent zouden de 28 Oost-Vlaamse politiezones in theorie kunnen fusioneren naar slechts acht zones.

Op vraag van provinciegouverneur Jan Briers en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kwamen de Oost-Vlaamse politiezones gisteren samen. Professor Jelle Janssens legde er enkele scenario’s voor. “We willen weten wie de potentiële partners zijn en hoe we nu verder kunnen gaan”, zegt hij. “De politieke beslissing over eventuele fusies zal later pas vallen.”

Volgens Janssens kan het aantal politiezones teruggeschroefd worden naar acht. “Dat cijfer is louter hypothetisch. In Limburg bijvoorbeeld zijn er in zeven jaar tijd al tien opschalingen van politiezones gebeurd. Het is mogelijk met de juiste partners en de juiste randvoorwaarden, en net dat hebben we in kaart gebracht”, duidt hij.

“Er is nu al veel samenwerking, de wil is er. Maar er moet nog meer onderzoek gebeuren.” (WSG/FEL)

8 zones komt bijna overeen met de hulpverleningszones van de brandweer in de provincie. Het zou ook betekenen dat de lokale politie eigenlijk meer naar de oude Rijkswacht zou evolueren qua indeling.

Maar dat zou ook betekenen dat de hele fusie-, defusie- en verplaatsingsoperatie wel eens een maat voor niks zou blijken te zijn.

Maar misschien krijgen we meer info op de komende gemeenteraad als de opschorting van de fusie aan de agenda moet komen. Of ontkent men het weer zoals het ging over de overdracht van de personeelsleden?

MUG-heli naar vierde zit

Wat zou er nog zijn van de MUG-heli? Dit dossier is nu al lopende van eind 2016. De inzet? Is het verantwoord dat lokale besturen dit initiatief van het AZ Sint-Jan in Brugge steunen of niet? Wat in een aantal gemeenten in het Meetjesland vol overtuiging al jaren wordt gedaan botst op onwil van de provincie Oost-Vlaanderen.

Na aandringen van mijn kant voorzag Lovendegem een bijdrage van 2500 EUR op voorwaarde dat de provincie een duidelijk standpunt innam. Eind juni (de begroting is van december) vroeg ik hoe het daarmee stond. Er was een brief aangekomen van de gouverneur op 12 juni en die is op het College van 12 juli besproken.

Die brief – welgeteld één bladzijde lang waarna een tweede blad diende voor de begroeting en de handtekening – bevat volgende passages: “Omdat ik in het verleden hier reeds vragen over kreeg, heb ik verschillende simulaties,laten uitvoeren wat betreft de provincie Oost-Vlaanderen. Het is echter zo dat de tijd van alarmering tot aankomst op de interventieplaats moeilijk te achterhalen is omdat de heli geen radiocontact neemt tíjdens het landen en de status ‘aankomst ter plaatse’ doorgegeven wordt op het moment dat ze de landing ínzetten. Hierdoor geven verschillende simulaties verschillende cijfers. Daarop kan ik jullie geen eenduidig antwoord geven.”

Om te vervolgen met het standpunt van FOD Gezondheid: “Voor Volksgezondheid maken de Helikopters van Brugge en Bra-sur-Lienne deel uit van een studieproject. Binnen de politieke visienota ‘niet-planbare zorg’ is het duidelijk dat de helikopter een plaats krijgt binnen het tijdskritisch transport tussen ziekenhuizen en in uitzonderlijke gevallen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en noodhulp. De helikopter zal binnen de dringende geneeskundige hulpverlening geen veralgemeend standaardmiddel zijn of worden. Volksgezondheid blijft de studieprojecten ter evaluatie van het nut van het inzetten van een helikopter als satelliet MUG verder opvolgen en blijft de binnen het studieproject de afgesproken vergoeding betalen.” Einde brief (zie brief)

Een duidelijk standpunt? ‘Men’ studeert nog; Nee dus.

Maar gelukkig is er de omnipresente fusiestuurgroep die het ter bespreking krijgt. En wie kan tellen weet dat we onderhand aan de vierde zit zijn geraakt….

12072018gouverneur

UPDATE: het blijft een gevoelig dossiertje want enkele uren na de publicatie van dit stukje bevestigde de Zomergemse burgemeester Tony Vermeire dat de hulpverleningszone Meetjesland 30.000 EUR stortte. Het zal dan wel logisch zijn dat Lovendegem volgt….

 

Stand op jaarmarkt

onze stand op de jaarmarkt wordt steeds meer een vaste halte. Ook dit jaar werden de records verbroken qua verkoop.

Met een eerste beknopte versie van het verkiezingsprogramma werd aan de passerende publiek ook duidelijk gemaakt dat het lokale alternatief Project er ook inhoudelijk staat.

 

11 juli-actie: geen beloftes voor de diepvries

Blijkbaar hadden een aantal leeuwkes en hard hoofd na gisteren want bij een aantal was vroeg opstaan er niet bij. Maar de bevlaggingsactie – nu al ruim 15 jaar een jaarlijks gegeven – ging wel door.

Wel in mineur want de nieuwe regelgeving op de verkiezingsuitgaven maakt het onmogelijk om nog gadgets uit te delen die dag. Dus ook onze flesjes Vlaamse Leeuw-bier. Met de oude wetgeving had dit nog perfect gemogen.

Met het kaartje wilden we ook uitleggen waarom we dit jaar geen bier meer mochten geven om onze feestdag te vieren. Maar wel met de belofte dat we er volgend jaar wel terug zullen zijn. Dat is geen belofte voor in de diepvries maar wel… voor uw koelkast.