‘Lokale partijen buiten spel gezet’

Vandaag publiceert ‘Het Laatste Nieuws’ dit artikel waarin ik het geciteerd word. In een krant komen nuances niet altijd tot hun recht en dus publiceer ik hier graag mijn volledige reactie op de vraag van Gaetan.


Voor een keer ben je aan de trage kant¬†ūüėČ. Die vraag krijg ik ondertussen regelmatig.

Voor de werking in de gemeenteraad verandert er niks. Ik ben en ik blijf onafhankelijk tot januari 2019.

Qua partners is de keuze klein. Er is enkel WGB in Waarschoot maar die zitten in een ander deel van het politieke spectrum en hebben al een kartel gevormd met N-VA in 2012. Ik heb nog niks gehoord maar een scenario zoals Nieuw Nevele in de fusie Deinze zou wel eens de onervarenheid van de N-VA kunnen verdoezelen.

Er is dus een simpele keuze voor de werking: verder doen of stoppen. Aan de reactie te merken zijn er toch heel wat burgers die zich steeds meer vragen beginnen te stellen bij het verloop van die fusie (en meer bepaald wat CD&V en Open VLD bekokstoven). Ik denk dat die mensen het recht hebben om hun stem te horen in de gemeenteraad. Want zowel SP.a als N-VA lijken om nationale redenen in te stemmen met dit voorakkoord Je zal wel gemerkt hebben dat er nog wel wat pijnpunten zijn in de fusie. Project L&V als zich is dus uitgespeeld maar we beraden ons over onze toekomst. Qua werkingsmiddelen kunnen we uiteraard niet op tegen de nationaal gestructureerde partijen. Maar als we een alternatief willen vormen heeft dat ook consequenties, onder meer in gesprek raken met inwoners an die gemeenten. Ik ken nog wel wat mensen (en ruimer dan de voormalige Vlaams Belang-werkingen). Of het zal lukken ze mee te krijgen is afwachten.

Hoe dan ook: voor mij is het eenvoudig. Het is dit of het is niks. Een lidkaart van een politieke partij hoeft voor mij de eerstkomende jaren niet meer.”

Gemeentefusie: CUI BONO?

Te klein en klantonvriendelijk…
Er gingen al geruchten de ronde dat na het afspringen van de besprekingen voor een fusie op 16 juni er een vervolg bezig was. Vandaag sturen de burgemeesters Рen deze keer met instemming van de coalitiepartner Open VLD Рeen communiqué de lucht in dat de fusie rond is.

Enkele bemerkingen:

Vooreerst heb ik nooit gepleit tegen een fusie maar wel dat dit ordelijk moet verlopen. Ik geloofde – en geloof nog – dat nu snelsnel fusioneren nadat het debat jarenlang is vermeden door de meerderheid geen teken van goed bestuur is.

Dat die fusie met Meetjeslandse gemeenten moest zijn was wel duidelijk. Een fusie met Gent was trouwens op geen enkele manier een voordeel voor onze gemeente.

Maar er is meer nodig dan een tekstje van 2 bladzijden om te overtuigen. Zeer concreet hoe de fusie er ging uitzien heb ik in mei/juni nergens gezien.

Is dit nu beter?

Wel, ja en nee.

Uit de tekst halen we alvast één groot liberaal pijnpunt: de belastingen komen op het niveau van Lovendegem. Het is te zeggen: de opcentiemen zakken naar 7%. Pluspunt voor Zomergem en Waarschoot uiteraard.

Daarenboven engageren de besturen zich om de geplande projecten uit te voeren. Dat klinkt mooi maar daar is het woord ‘gepland’ toch van belang. Tot hoever loopt die planning?

Maar je zou bijna geloven dat alles kan. De werkelijkheid is meestal anders.

Daarnaast komen er inspraakmomenten voor de burger. Wat die inspraak juist zal inhouden blijft een beetje vaag maar kan natuurlijk concreter worden naar de speciaal bijeengeroepen gemeenteraden op 28 september (die van Lovendegem was al voorzien trouwens). Maar hoe zwaar die inspraak zal wegen (behalve de naam) is niet duidelijk.

En nee. Deze belastingverlaging met de belofte om alle projecten te realiseren lijkt te mooi om waar te zijn. Bij het begin van de legislatuur werden de opcentiemen in Lovendegem al verlaagd, de onroerende voorheffing verhoogd maar werd de factuur doorgeschoven door onder meer het DIFTAR-systeem. Volgt er nu een gelijkaardige operatie? Hoe dan ook zal met de 13 miljoen schuldverlichting geen legislatuur uitgezongen worden.

Dit gezegd zijn mag er ook een welgemeende felicitatie gegeven worden aan CD&V en Open VLD met de 2 bereikte akkoorden. Het fusieakkoord vooreerst en uiteraard het voorakkoord om na de gemeenteraadsverkiezingen ook meteen een meerderheid te vormen. Want dat is wat hier gebeurt: alles is al beslist en u mag op zondag 14 oktober even pro forma naar de stembus.

Qui Bono? Dat zien we dan wel na de verkiezingen.

Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid

Naar een fusie van politiezone Lieveland met Aalter-Knesselare?

Hoe dan ook een beeld dat verdwijnt….

Deze middag kwam dit bericht binnen:van het secretariaat van de gemeente:

“De burgemeester heeft mij gevraagd om u volgend bericht te bezorgen:

**

De fusie van Deinze en Nevele heeft ook gevolgen voor de politiezones.

Eerder dan een fusie van de LOWAZONE met de zone Deinze-Zulte verkiezen de burgemeesters van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot een samengaan met de zone Aalter-Knesselare, de zone waarmee reeds een verregaande samenwerking is.

Als antwoord op de vraag van de federale regering met betrekking tot grotere politiezones zijn ook de burgemeesters van Aalter en Knesselare voorstander van een fusie van de zone Aalter-Knesselare met LOWAZO.¬† Een integratie van de politiewerking van LOWAZO en Aalter-Knesselare heeft immers een aantal schaalvoordelen en garandeert een politiewerking op maat van elk van de gemeenten en een politie dicht bij de mensen.¬†¬†De troeven van de huidige politiezorg dicht bij de mensen¬†–¬†in de eerste plaats de wijkwerking ‚Äď kan in deze fusie gevrijwaard worden.

Het is de bedoeling om na bespreking in de colleges en na ruggespraak met Deinze en Nevele deze problematiek op de eerstvolgende gemeente- en politieraden ter sprake te brengen en het principe van een fusie van de politiezone Aalter-Knesselare met LOWAZO goed te keuren.

De burgemeesters van Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem”

Sta me toe te zeggen dat ik het met deze intentie niet eens ben.

De samenwerking tussen de Lowazone en de zone Aalter-Knesselare deed al eerder wenkbrauwen fronsen wegens de afstand die fundamenteel niet korter is dan een fusie met de zone Deinze.

Daarenboven valt op dat alle burgemeesters die deze beslissing nemen uit CD&V hoek komen of er vanaf 2019 deel van zullen uitmaken.

Op de gemeenteraad van 31 augustus had ik een vraag hierover willen stellen met de mogelijkheid om de raad zijn mening te laten geven. Ik stel vast dat de burgemeesters opnieuw zonder ruggesteun van hun raad op de beslissing vooruit lopen. Het College had dit punt ook gewoon aan de agenda kunnen zetten.

Zonder vooruit te lopen op volgende donderdag lijkt het me dat de nabijheid van politie voor de burger belangrijker is dan nabijheid van politici.

Naar welke politiezone?

Hoe dan ook een beeld dat verdwijnt….

 

Met de aangekondigde fusie van Nevele en Deinze is voor onze gemeente heel wat aan het schuiven gegaan. Want de Lowazone heeft met de politie één van de kerntaken van de overheid in handen.

In een krantenartikel werd gesuggereerd dat de Lowazone wel eens zou kunnen fusioneren met de zone Deinze-Zulte. Dat zou een complete vernieuwing zijn omdat de Lowazone momenteel al bij Aalter-Knesselare samenwerking heeft gezocht en dit al een lange aanrijroute geeft in het weekeinde.

Een loskoppleling van Nevele zou voor de resterende Lowazo dan weer een onhoudbare situatie geven.

Om die reden heeft Geert Neirynck de vraag in bijlage doorgestuurd om te horen of de colleges na hun zomervakantie dit al besproken hebben. Want de politiewerking mag geen deel uitmaken van politieke spelletjes en verdient een grondig debat.

31082017politiezone

Project L&V: opnieuw succes op jaarmarkt

Dat het na de absolute topeditie van vorig jaar moeilijk ging worden werd snel duidelijk : ondanks het best aangename weer was de opkomst op de jaarmarkt beduidend lager.

Maar ook nu weer een heel mooie editie voor onze werking: heel wat vaste maar ook nieuwe sympathisanten kwamen langs voor het vertrouwde recept. En moet het gezegd dat behalve op de terrasjes het kraam van Project L&V het drukst bezocht werd…