MUG-helikopter: toch een vervolg?

In januari van dit jaar vroeg ik naar aanleiding van het debat in de provincieraad een financiële tussenkomst voor de MUG-helikopter van het AZ Sint-Jan in Brugge. Het antwoord op die vraag vindt u hier.

Ondertussen heb ik nog niks ontvangen van de gemeente aangaande het standpunt van de hulpverleningszone Centrum.

Maar in het college van 11 mei stak deze brief van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Blijkbaar komt deze brief er onder druk van een aantal Meetjeslandse gemeenten, waaronder Lovendegem. Is er een koerswijziging op komst? Het zou de provincie sieren (of eigenlijk gewoon haar reden van bestaan eens bewijzen) om hier een verantwoord standpunt in te nemen.

Geert Neirynck

3e Project-etentje: geslaagde middag in volle politieke discussie

Ruiim 90 eters op een bijzonder drukke middag… er was werk aan. Maar zoals steeds konden de liefhebbers van ribbetjes of kip hun buikje rond eten op ons eetfestijn. Met een mooi gevulde prijzenkast leverde de bingo meteen ook weer een mooi resultaat op.

Naast de strijd tussen Club Brugge en AA Gent ging het op vlak van politiek vooral over de aangekondigde gemeentefusies. En daar bleek dat heel wat inwoners ondertussen ons standpunt al duidelijk kennen.

Als Project L&V zal dit ongetwijfeld verstrekkende gevolgen hebben voor onze werking maar dat belet ons niet van onze werking dit jaar nog onverminderd verder te zetten.

Enkele foto’s…

 

Project L&V kiest voor ordelijke fusie van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot

Te klein en klantonvriendelijk…

Keuze voor Meetjesland logisch maar wel met inspraak burgers

Tijdens een persconferentie deze middag hebben de 3 CD&V-burgemeesters van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot aan de hand van een nota de fusieplannen van de drie gemeenten bekend gemaakt. Hoewel de nota twee opties naar voor schuift (nog voor de verkiezingen van 2018 of naar 2025) is het duidelijk dat de colleges kiezen voor de korte pijn. Als Project L&V zien we hier in opportuniteiten maar hebben we ook bedenkingen die fundamenteel zijn.

Vooreerst de opportuniteiten: een dergelijke fusie gaat uit van drie min of meer gelijkwaardige partners die weliswaar verschillend zijn van mentaliteit maar toch dichter bij elkaar staan als het gaat om het dorpsgevoel. Een té grote fusie zorgt hoe dan ook voor spanningen tussen het centrum en de periferie. Het tripolaire karakter zal er ook voor zorgen dat dienstverlening bereikbaar kan blijven voor de burgers.

Deze fusie verankert Lovendegem ook definitief in het Meetjesland. Over deze positie werd al eens meer twijfel geuit.

Maar de bedenkingen zijn er ook.

Een nota schrijven met wervende teksten is leuk maar hoe het in de praktijk zal verlopen is iets anders. Als gemeenteraadslid heb ik ook ronkende verklaringen gehoord over de werking van het nieuwe gemeentedecreet maar er maar weinig van gemerkt in de praktijk.

Sinds maart 2016 – en de eerste verhalen over de fusie van Knesselare en Aalter en de charmeoffensieven van Eeklo – heb ik dit thema aan de agenda van de gemeenteraad van Lovendegem gebracht en gehouden. Nooit is er vanuit het College een duidelijk standpunt geformuleerd. Laat staan dat er een voorstel gekomen is. Nu ineens moet alles snel besproken worden op een raad eind juni, op een moment dat de twee andere gemeenten hun beslissing al genomen hebben. Een raad op hetzelfde moment in de drie gemeenten was eerder aangeraden om geen bestuur voor voldongen feiten te stellen.

Eigenlijk kan deze operatie maar gebeuren na verkiezingen en een uitgebreid meerjarenplan waar deze fusie centraal staat. Op dit moment heeft geen enkel college een mandaat. Noch van de kiezer, noch van de gemeenteraad.

Deze nota betekent ook dat het momenteel bijzonder onduidelijk is in welke mate alle beloftes zullen gehouden (kunnen) worden. In Lovendegem staan er nog heel wat werken – vaak na decennialange beloften van CVP/CD&V – die cruciaal zijn voor de bevolking. Een snelle fusie zal hoe dan ook voor desorganisatie van de opvolging en administratie zorgen tijdens een bepaalde periode. Op dit moment kan ook niks gezegd worden over wat de prioriteiten juist zijn.

De fusiebonus van de Vlaamse Regering van de om en bij 13 miljoen EUR is dan wel mooi meegenomen, het blijft wel een lokmiddel om met belastinggeld een politiek project door te duwen. Het zou de Vlaamse Regering wel tot eer strekken om deze maatregel verder door te trekken naar de volgende legislatuur met als eis dat er een inspraaktraject in dat meerjarenplan komt. Maar gezien de teneur van de nota is het duidelijk dat er een versnelde fusie komt.

Project L&V staat nu voor een uitdaging. Als lokale partij moeten wij nu de mogelijkheden bekijken om verder politiek actief te blijven in een huidige of een andere vorm.

Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid
GSM 0475 556 788