Belofte maakt schuld… – Retributie blauwe zone naar 20 EUR?

01052015blauwezoneTijdens de gemeenteraad van 30 april jongstleden heb ik de hoogte van de retributie voor de blauwe zone aangekaart. Uit cijfers van BESIX bleek immers dat dit netto voor de gemeente 12.000 EUR opleverde.

Al van bij de goedkeuring – onderhand ruim 10 jaar terug – is er door de CD&V-meerderheid gesteld dat deze retributie kostendekkend moest zijn maar geen winst genereren. Bij herhaling is door de oppositie, meer bepaald huidig schepen Laroy van Open VLD en mijzelf, gesteld dat 25 EUR voor een gemeente als Lovendegem te hoog is. Niet dat ik het nut van de blauwe zone in twijfel trek maar het mag ook geen manier worden om de gemeentekas te vullen. De kritiek op de signalisatie, of eerder het gebrek er aan, volgde daaruit.

Huidig Schepen Laroy stelde op 30 april dat een aanpassing van de retributie in overleg moest gebeuren met de 3 andere partners zijnde Evergem, Nevele en Waarschoot.

Toen begin oktober in de pers te lezen stond dat ook in Nevele er een meeropbrengst was stelde ik de vraag of er al zo een overleg had plaats gevonden, welk standpunt het College hier had ingenomen en wat het resultaat er van was.(zie ook de vraag in bijlage) Ondertussen mocht ik horen dat het College van Nevele dit geld liever gebruikt voor toerisme. Dit is de deur open zetten naar extra schrijfgedrag om budgettaire redenen wat in Zelzate enkele jaren terug de doodsteek van het systeem werd.

Het antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen kwam vandaag binnen. Het College zal voorstellen om vanaf 1 januari het tarief te laten zakken van 25 naar 20 EUR.

Toch opvallend dat op de vragen zelf geen antwoord komt. Blijkbaar kon de gemeente dus toch autonoom beslissen over de hoogte van de retributie.

Het siert het College wel  om zich te houden aan de belofte om de blauwe zone – weliswaar jaren na invoering – toch een stuk te verlagen. De gemiddelde kostprijs per boete lag immers rond de 16 EUR.

Als Project L&V zijn we uiteraard tevreden dat het College deze stap doet. Daarenboven hopen we dat dit een aanzet zal zijn om toch werk te maken van betere signalisatie en een visie op de werking van de parking rond het reeds lang beloofde ACC aan de Speelboom.

En voor het overige is het niet nodig te hopen om te ondernemen noch slagen om te volharden. Al is slagen wel leuker…

Ik zal het voorstel dat op de gemeenteraad van december komt dan ook steunen.

Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid

Cijfers n.a.v. gemeenteraad 30 april: http://projectlv.be/blauwe-zone-eindelijk-goedkoper/

schriftelijke vraag:   02102015schvrblz

Antwoord College: 20151028 brief retributie blauwe zone

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail