Categorie archief: nieuws

Nieuws van, over en door Project L&V

Stand op jaarmarkt

onze stand op de jaarmarkt wordt steeds meer een vaste halte. Ook dit jaar werden de records verbroken qua verkoop.

Met een eerste beknopte versie van het verkiezingsprogramma werd aan de passerende publiek ook duidelijk gemaakt dat het lokale alternatief Project er ook inhoudelijk staat.

 

11 juli-actie: geen beloftes voor de diepvries

Blijkbaar hadden een aantal leeuwkes en hard hoofd na gisteren want bij een aantal was vroeg opstaan er niet bij. Maar de bevlaggingsactie – nu al ruim 15 jaar een jaarlijks gegeven – ging wel door.

Wel in mineur want de nieuwe regelgeving op de verkiezingsuitgaven maakt het onmogelijk om nog gadgets uit te delen die dag. Dus ook onze flesjes Vlaamse Leeuw-bier. Met de oude wetgeving had dit nog perfect gemogen.

Met het kaartje wilden we ook uitleggen waarom we dit jaar geen bier meer mochten geven om onze feestdag te vieren. Maar wel met de belofte dat we er volgend jaar wel terug zullen zijn. Dat is geen belofte voor in de diepvries maar wel… voor uw koelkast.

Zwaenewegel

Er zijn soms ook kleine dossiers die toch van belang zijn.

Gezien de evolutie in het dossier rond de school van Vinderhoute en de aankoop van de gronden in de Vredesdreef kan de Zwaenewegel op termijn een zeer nuttige weg worden. Alleen bij regenweer ligt die er bij zoals op de foto. Moeilijk toegankelijk.

Vandaar dat op 5 mei de volgende vraag werd gesteld:

een bewoner bezorgde me deze foto van de Zwanewegel na een stevige regenbui. Het maakt die weg onbruikbaar.
Zijn er concrete plannen om de toegankelijkheid te garanderen?Eventueel grondbedekking?
Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid – Project L&V
Molendreef 37
9920 Lovendegem

Het antwoord van het College kwam vandaag binnen (zie ook PDF) waar het College aankondigt hier een prijs te vragen voor de heraanleg: “Het college bespreekt de vragen en klachten over de Zwaenewegel: in natte periodes kan op
verschillende plaatsen het regenwater onvoldoende infiltreren waardoor het pad op die
locaties wordt herschapen in een modderpoel.
Omdat een grondig herstel met eigen diensten niet haalbaar is, beslist het college deze
wegel op te nemen in een prijsvraag ‘heraanleg trage wegen’.
De betrokkene wordt ingelicht.”

Uittreksel Zwaenewegel

Wat zit er in uw zak?

Dringend tijd voor vervanging door P+MD: het mag ook eens klantvriendelijk

Politici worden wel eens zakkenvullers genoemd maar wat er in uw zakken zit interesseert ons uiteraard ook. En dan heb ik het over de huisvuilzakken.

IVM kondigde bij de bespreking van het jaarverslag aan dat er resultaten van een studie over de huisvuilzakken ging gepresenteerd worden. Dat wekte de interesse van Geert Neirynck en die vroeg aan Jeroen Van Acker, die de gemeente vertegenwoordigd, om tijdens de raad van 26 juni hierover uitleg te geven.

Het blijkt dat in 3 gemeenten 50 huizen zijn gevolgd in 2008/2009 en in 2017. Die gemeenten zijn De Pinte, Latem en Eeklo. Die drie gemeenten hebben een verschillend beleid naar huisafval. Zo kent De Pinte een vrijwillige GFT-ophaling.

Toch opvallend is dat ongeveer 15% van het gewicht van de huisvuilzakken P+MD is, of ongeveer 1 kilogram per zak. In Aalter ging tijdens het project met P+MD ongeveer 46 ton in die zaken of ongeveer 2.5 kilogram per inwoner.

IVM gaat het onderzoek herhalen en Lievegem is kandidaat.

Maar de conclusie is  dat eens te meer er een bewijs is dat de snelle én betaalbare invoering van P+MD absoluut prioritair is om onze inwoners de kans te geven om verder maar ook op een éénduidige manier te sorteren.

De cijfers vindt u hier. Met dank aan Jeroen Van Acker voor de verwerking.

 

Project-etentje

 

Op 17 juni kwamen ruim 100 sympathisanten van Project bijeen in de polyvalente zaal van Lovendegem voor het jaarlijks Project-etentje. Voor een kleine partij blijft het werken om de nodige centen bij elkaar te krijgen voor de komende campagne.

Na overheerlijke ribbetjes of een half kipje was er in de bingonamiddag.

In een korte toespraak riep Geert Neirynck de aanwezigen op om hun schroom om de lijst te steunen te laten vallen. Ons verhaal is uniek in de fusie. Het maakt het er niet gemakkelijk op maar de bokken die we zijn maken dat we niet opzij gaan voor de traditionele partijen.