Categorie archief: nieuws

Nieuws van, over en door Project L&V

Signalisatie blijft probleem Blauwe Zone

Op de Commissie Infrastructuur kregen we een overzicht van de uitgeschreven retributiebonnen in de Blauwe Zone van Lovendegem. Tijdens de gemeenteraad van april was op vraag van Geert Neirynck het financiële luik al bekeken.

Opvallend  is en blijft dat het kerkplein van Lovendegem met amper een 50 parkeerplaatsen goed is voor ongeveer 1/3 van alle bonnen. Op de vraag van Geert Neirynck of er een verband was met de dagen waarop er begrafenissen zijn (en dan veelal zaterdagmorgen) kon er niet direct een antwoord gegeven worden.

Het is een blijvende ergernis voor vooral bezoekers van buiten de gemeente om tijdens een uitvaart beboet te worden. Bij herhaling heeft Geert Neirynck die problematiek aangekaart en extra signalisatie gevraagd maar botste hij telkens op het College.

Schepen Laroy beloofde te onderzoeken of er meer en betere signalisatie mogelijk is. We wachten dus af hoe het College nu zal reageren.

Overigens blijft het een euvel dat het College bij de opmaak van de eerste nota rond het nieuw gemeentehuis (kwestie dat tegen dan de naam niet opnieuw is veranderd) waar een gevoelige uitbreiding van de parkeerfaciliteiten aan de Speelboom is voorzien nalaat om een visie op het verkeer in het centrum van Lovendegem voor te leggen.

Containerpark: toch een testperiode?

23052015bareelTijdens de gemeenteraad van september 2014 vroeg Geert Neirynck naar de stand van zaken rond het containerpark. Zoals u hier kan lezen wou het College zo snel als mogelijk het betalen invoeren.

Geert Neirynck had er toen serieuze vragen maar schepen Van Brabandt was onvermurwbaar.

Op de Commissie Infrastructuur werd evenwel duidelijk dat de oplevering van het project niet alleen een meerkost heeft (waarvoor de begroting op de gemeenteraad van mei moet gewijzigd worden) maar dat de definitieve oplevering pas voorzien wordt voor november én dat er een proefperiode wordt voorzien.  Over hoe lang die zou zijn kon de betrokken ambtenaar nog geen uitleg geven.

Maar hoe dan ook: al blijven we dit project een typische vorm van verdoken belasting vinden hebben we de CD&V-Open VLD-meerderheid toch al zo ver gekregen dat ze eerst eens de degelijkheid van de apparatuur gaan testen vooraleer aan te rekenen.

Blauwe zone eindelijk goedkoper?

01052015blauwezoneToen de blauwe zone werd ingevoerd in Lovendegem stelde burgemeester De Wispelaere dat het niet de bedoeling was om geld te verdienen aan dit verhaal maar wel de verkeersstromen beter te begeleiden. Dat lijkt zowat een standaardargument want in de evaluatie van de invoering van de blauwe zone in Evergem kwam dat ook naar voor.

Sinds 2014 werkt Lovendegem samen met Evergem, Nevele en Waarschoot voor de controle op de blauwe zone. En wat bleek uit een document in het College? De personeelskost voor Lovendegem was 15986 EUR en de bonnetjes kostten 5466 EUR. Dat komt neer op 1363 bonnen waarvan u als verantwoorde burger niet minder dan 1275 stuks correct betaalde. 95% heet zoiets. Dat komt neer op 34.075 EUR.

U kan rekenen? Ik ook. Gemiddelde kostprijs is dus 15.74 EUR.

Toch eens reden voor Project L&V om de meerderheid eens te vragen of met die gegevens de reeds jaren gevraagde daling van de retributie kon gebeuren naar 20 EUR.

In zijn antwoord stelde schepen Laroy dat het hem opviel dat er meer bonnen waren uitgeschreven dan vroeger omdat naar zijn aangeven er minder controles waren. Het verhaal van de kat en de muizen zeker? Daarnaast stelde hij dat er nog een afrekening ging komen maar dat dit voor bespreking naar het overleg van de gemeenten gaat. Op de verkeerscommissie zouden we misschien meer vernemen. In de begroting was er trouwens verwacht dat de prijs per ticket rond de 23 EUR zou liggen.

Maar hoe dan ook: zal volharding, doorzettingsvermogen en een goed geheugen het halen? We wachten af…

Waterfactuur gaat (ongezien) omhoog

rubinetto banconote dollari

Begin maart ontving de gemeente een brief van Farys – het vroegere TMVW – met de melding dat de Vlaamse Regering toelating had gegeven om naast de jaarlijkse verhoging ook nog eens een tussentijdse verhoging van de saneringsbijdrage door te voeren. Die heffing komt boven op uw drinkwaterfactuur en stijgt van 1.411 EUR per kubieke meter naar 1.6923 EUR per kubieke meter. Tegenover 2008 is dat een verdubbeling.

Het College ging daar vlot op in want dit is geen belasting of retributie in de klassieke zin. Die moeten nog steeds voor de gemeenteraad komen. Het verbaasde Project L&V een beetje dat ook met de Open VLD – die in het verleden te vuur en te zwaard tegen deze in hun ogen ‘verkapte’ belasting te keer gingen – dit zo vlot en vooral tersluiks goedkeurde. De saneringsbijdrage is blijkbaar een zo groot geheim dat het nergens te vinden is bij de retributies en belastingen op de gemeentelijke website.

In zijn reactie wees Vincent Laroy (Open VLD) er op dat er heel wat werken op komst zijn (en dat is juist) en dat dit een reserve is die men opbouwt om aan de Europese regelgeving te voldoen voor de sanering van het water. Ze gingen het dan toch publiceren op de website maar de vaststelling blijft dat na het containerpark, de onroerende voorheffing en nu dit die daling van de heffing op de personenbelasting van 7.5% naar 7.2% vooral symbolisch is geworden. Om niet te zeggen een rookgordijn.

Hagelstorm Pinksteren: alleen in Lovendegem weten ze nog van niks…

03042015hagel

Begin april werd bekend dat de hagelstorm van Pinksteren 2014 erkend werd als ramp door de Federale overheid. Dat kon u lezen in de krant en heel wat gemeenten zorgden er voor dat de burgers degelijke uitleg konden krijgen op de gemeentelijke website.

Behalve dan in Lovendegem, waar toch ruim 200 dossiers werden ingediend, waar het tot op vandaag zoeken is naar informatie.

Het bestuur besprak wel iets in het College en ging een vergadering organiseren met de getroffenen en in functie daarvan 1 personeelslid van het OCMW en de gemeente hiervoor een opleiding geven. Voor het overige wou men niet dat in afwachting van die opleiding de getroffenen nu al met hun dossier naar het gemeentehuis zouden komen.

Als Project L&V vinden wij dat Lovendegem net als Evergem, Beveren en Sint-Niklaas nu al de nodige informatie op het net had kunnen zetten met de aankondiging dat er een vergadering ging komen om de slachtoffers te begeleiden.