Categorie archief: Geen categorie

Naar 8 politiezones in Oost-Vlaanderen?

Hoe dan ook een beeld dat verdwijnt….

Begin juli werd bekend dat de fusie van de Lowazo en Aalter-Knesselare on hold wordt gezet. Maar de defusie van de Lowazone waarbij Nevele naar Deinze-Zulte (samen met 22 personeelsleden) verkast gaat dan weer wel door.

Eén van de elementen toen ik tegen stemde was dat de fusieplannen van de Lievegemse gemeenten en Aalter-Knesselare was dat die fusie eigenlijk niet groot genoeg zou zijn. De lauwe reactie was ‘dat ze dat wel gingen zien’. Dat FOD Binnenlandse Zaken een rol speelde in het opschorten van de fusie was dan ook geen loos vermoeden.

Dat ‘zien’we in een artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 19 juli.

Ik neem de tekst even over:

Van 28 naar 8 politiezones?

Het Laatste Nieuws/Gent-Eeklo-Deinze,

Do. 19 Jul. 2018, Pagina 13

Volgens criminoloog Jelle Janssens van UGent zouden de 28 Oost-Vlaamse politiezones in theorie kunnen fusioneren naar slechts acht zones.

Op vraag van provinciegouverneur Jan Briers en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kwamen de Oost-Vlaamse politiezones gisteren samen. Professor Jelle Janssens legde er enkele scenario’s voor. “We willen weten wie de potentiële partners zijn en hoe we nu verder kunnen gaan”, zegt hij. “De politieke beslissing over eventuele fusies zal later pas vallen.”

Volgens Janssens kan het aantal politiezones teruggeschroefd worden naar acht. “Dat cijfer is louter hypothetisch. In Limburg bijvoorbeeld zijn er in zeven jaar tijd al tien opschalingen van politiezones gebeurd. Het is mogelijk met de juiste partners en de juiste randvoorwaarden, en net dat hebben we in kaart gebracht”, duidt hij.

“Er is nu al veel samenwerking, de wil is er. Maar er moet nog meer onderzoek gebeuren.” (WSG/FEL)

8 zones komt bijna overeen met de hulpverleningszones van de brandweer in de provincie. Het zou ook betekenen dat de lokale politie eigenlijk meer naar de oude Rijkswacht zou evolueren qua indeling.

Maar dat zou ook betekenen dat de hele fusie-, defusie- en verplaatsingsoperatie wel eens een maat voor niks zou blijken te zijn.

Maar misschien krijgen we meer info op de komende gemeenteraad als de opschorting van de fusie aan de agenda moet komen. Of ontkent men het weer zoals het ging over de overdracht van de personeelsleden?

Project L&V: opnieuw succes op jaarmarkt

Dat het na de absolute topeditie van vorig jaar moeilijk ging worden werd snel duidelijk : ondanks het best aangename weer was de opkomst op de jaarmarkt beduidend lager.

Maar ook nu weer een heel mooie editie voor onze werking: heel wat vaste maar ook nieuwe sympathisanten kwamen langs voor het vertrouwde recept. En moet het gezegd dat behalve op de terrasjes het kraam van Project L&V het drukst bezocht werd…

it takes two to tango: de berg heeft een muis gebaard.

Te klein en klantonvriendelijk…

Opvallend punt achteraan de agenda van de gemeenteraad van 27 juni: de Colleges van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem stellen voor om een intensere samenwerking te organiseren tussen de 3 gemeenten. Meer uitleg – of toch zoiets – vinden we op de blog van Tony Vermeire, burgemeester van Zomergem en zowat de woordvoerder in deze discussie.

Als Project L&V kunnen we niet gelukkig zijn met het hele proces. Niet alleen is voor inspraak op geen enkel moment een blijk van ruimte gegeven maar daarenboven is het enkel uitstel.

Laten we beginnen bij het begin: op een persconferentie eind mei maken de 3 CD&V-burgemeesters bekend dat ze een fusie willen onderzoeken. Dat onderzoek richt zich nogal exclusief richting Open VLD die meteen kenbaar maken serieuze vragen naar draagvlak bij de bevolking. Vooral in Waarschoot zou het moeilijk liggen. De lokale CD&V maakt een serieuze bocht in de communicatie  en organiseert met een inderhaast opgericht e-mailadres ruimte voor opmerkingen.Een fraai staatlje van politieke communicatie

Maar noch N-VA, noch SP.a-Groen, noch (vermoedelijk) WGB en ikzelf zijn op één moment betrokken geweest.

Dan valt het debat ogenschijnlijk stil tot vorige week Open VLD Waarschoot opnieuw kritische vragen stelt bij en fusie terwijl uit Zomergem begin juni een grote kop aankondigt dat de 60 inwoners die een infovergadering bijwonen wél voor fusie zijn. Ondertussen wordt ook Nevele wakker. Die hebben nu – in onderling overleg tussen de fracties – beslist grote broer Deinze te vatten.

Kortom: er is geen sprake van een duidelijke stroomlijn. De conclusie is wel dat er binnen CD&V een draagvlak was voor fusie maar binnen Open VLD niet. Het voorstel tot ‘intensere’ samenwerking is dan ook weinig concreet maar laat de meerderheden toe om geen ruzie in het openbaar te maken. Maar of die even okselfris uit deze periode komen is een andere kwestie. Dit punt staat immers al in het meerjarenplan van Waarschoot. Qua nieuwswaarde is het dus minimaal.  Met veel minder kon men moeilijk komen aandraven.

Sta mij toe toch enkele conclusies te trekken:

1. Ben ik tegen meer samenwerking? Uiteraard niet. De meerwaarde daarvan is duidelijk.
2. Is er een opening naar Nevele? Met héél lange tanden. De vraag is of Nevele nog zin heeft om aan te sluiten.
3. Het is te betreuren dat in tegenstelling tot andere gemeenten men dit debat vernauwt naar een zaak van het college. Rekenkundig valt veel te verklaren maar of de meerderheden in Waarschoot en Lovendegem even okselfris uit deze besprekingen zullen komen is minder duidelijk. Maar in het feit dat alles zo besloten mogelijk is gehouden ligt mee aan de basis van de mislukking van deze besprekingen. Op deze manier is onterecht de indruk gewekt dat deze fusies een politiek spel waren. Deze discussie is hoe dan ook onvermijdelijk en verdiende een volwaardig debat. Nu is het debat gesloten na een even vage tekst als de beginnota.
4. Het debat verschuift naar de volgende legislatuur. Ongeacht welke partijen de meerderheid gaan vormen zal een gemeenschappelijk standpunt van de 3 gemeenten in de meerjarenplannen moeten komen. De vraag zal zijn in welke mate de kiezers dit staaltje politiek politicienne zullen appreciëren.

Geert Neirynck