College blijft cashen op containerpark: géén verlaging 1 EUR-regel containerpark

 

Nu alle cijfers voorhanden zijn was het maar de vraag hoe het kan dat een investering die op 4 jaar zou terugverdiend worden dat ineens op 2 jaar kon. Tijdens de gemeenteraad van 1 juni werd die vraag door Project L&V in bespreking gebracht.

De prijzen worden vastgelegd door OVAM, het gewicht werd maar beperkt overschreden bij de twee fracties en dus bleef eigenlijk de 1 EUR-regel over. Daarom stelde Geert Neirynck voor om het minimumtarief terug te brengen naar 30 cent. De gemeente bespaart door cash niet toe te laten kosten op vlak van personeel en verdient op die manier door die regel immers nog eens. Twee keer cashen? Nee, dank u. Trouwens, nu de misbruiken er toch uit zijn kan het niet de bedoeling zijn dat de burgers dubbel opdraaien voor de investeringen.

Het antwoord van schepen Van Brabandt was dan weer een typisch liberaal verhaal: eigenlijk zou de gemeente failliet gaan mocht het een bedrijf zijn met dit voorstel en eigenlijk moet iedereen zo veel mogelijk thuis composteren. En wie toch de euvele moed had om naar het containerpark te komen moest zich maar een voorrekenen welke kosten dat met zich meebrengt. Daarenboven zou de foutenmarge van de weegschalen binnenkort van 5 naar 10 kilogram gaan. Dus: neen.

Nee, het blijft een selectieve lezing van Open VLD als het om dienstverlening gaat: u mag wel belastingen betalen maar qua dienstverlening rekent u best niet op te veel.

CD&V en Open VLD stemden tegen het voorstel, N-VA en SP.a en Geert Neirynck (uiteraard) keurden het wel goed.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail