Commissie Infrastructuur Kort

Net als van de gemeenteraden kan u hier of op de blog van Geert Neirynck het nieuws uit de commissies lezen.


De proefopstellingen in de Bredestraat zijn geëvalueerd en er komt een definitief voorstel waarbij de Jersey-bakken vervangen worden door bloembakken – een idee zoals in Bierstal is uitgevoerd – waarbij ook het fietspad beter beschermd zal worden.

Er komt schot in het dossier rond de Drongensesteenweg: in overleg met de politie zullen een aantal aanpassingen gedaan worden aan het rond punt waarbij in eerste fase de snelheid van de automobilisten die van Bierstalbrug komen aan banden zal gelegd worden. Verder zal er gekeken worden om een poorteffect te creëren bij het binnenrijden van Vinderhoute.

In de Roosweg komt er een proefopstelling in de vorm van een verkeersdrempel om de snelheid te breken.

In de Kerkstraat komen er aan de handelszaken aan de linkerzijde aan de Schachterijstraat vier plaatsen voor kortparkeren waar de bewonerskaarten niet gelden. Dat moet nog naar de gemeenteraad voor goedkeuring.

Eandis is volop bezig met een plan voor belichting op te maken dat gemeente-overschrijdend is. Dat deelt de straten in categorieën in waar het licht bijvoorbeeld gedimd zal worden vanaf een bepaald uur of enkel zal aanslaan als er verkeer is. Dat wordt gemeente-overschrijdend om te beletten dat in het ene deel van de weg het licht continu zou branden en elders maar gedeeltelijk. Bij de heraanleg van de riolering in de Bloemetjeswijk in de eerste fase (voorzien najaar 2016) zou dat al toegepast kunnen worden.

Er werd een eerste voorstel van heraanleg van Appensvoorde voorgelegd. Op dat plan wordt een gescheiden fietspad voorzien aan één zijde van de weg. Het is maar voorlopig en een timing is er nog niet echt maar de zaken bewegen toch al.

Studenten zullen zich buigen over de verkeersproblematiek van de Molendreef in het kader van hun bachelorproef. Afwachten dus…

Het fietspad Trekweg zit in een versnelling. Dat kon u gisteren al lezen in de krant. Dat zal in redelijk kort bestek gebeuren; In eerste fase zullen het eerder suggestiestroken zijn. Vanaf 2023 komt er grond vrij waardoor dit volwaardig kan uitgevoerd worden. Er komen ook wijzigingen op en rond de Speybrug.

Het dossier Beiaard – waar een petitie de sluiting aan de N9 vroeg – is verdaagd na een nieuwe petitie tegen de sluiting. Die petitie is pas donderdagmiddag binnengekomen en moet nog verder bekeken worden. Definitieve (?) beslissing op de volgende verkeerscommissie op 21/05.

De Voordestraat – waar nu al nutswerken zijn gebeurd – wordt heraangelegd in het najaar van 2015.

Er wordt volop gewerkt aan een dossier voor de heraanleg van de Pastoor Moernautstraat en de Brugstraat. Het feit dat de rioleringen daar in slechte staat zijn maakt het dossier een stuk moeilijker. Het Vredesplein zal niet heraangelegd worden.

De invoering van Diftar op het containerpark zal niet bij de lente zijn maar eerder bij de zomer. Het dossier is bij OVAM voor goedkeuring. Er is al een overschrijding van 15.000 EUR op het voorziene budget van 500.000 EUR.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail