Gemeentefusie: CUI BONO?

Te klein en klantonvriendelijk…
Er gingen al geruchten de ronde dat na het afspringen van de besprekingen voor een fusie op 16 juni er een vervolg bezig was. Vandaag sturen de burgemeesters – en deze keer met instemming van de coalitiepartner Open VLD – een communiqué de lucht in dat de fusie rond is.

Enkele bemerkingen:

Vooreerst heb ik nooit gepleit tegen een fusie maar wel dat dit ordelijk moet verlopen. Ik geloofde – en geloof nog – dat nu snelsnel fusioneren nadat het debat jarenlang is vermeden door de meerderheid geen teken van goed bestuur is.

Dat die fusie met Meetjeslandse gemeenten moest zijn was wel duidelijk. Een fusie met Gent was trouwens op geen enkele manier een voordeel voor onze gemeente.

Maar er is meer nodig dan een tekstje van 2 bladzijden om te overtuigen. Zeer concreet hoe de fusie er ging uitzien heb ik in mei/juni nergens gezien.

Is dit nu beter?

Wel, ja en nee.

Uit de tekst halen we alvast één groot liberaal pijnpunt: de belastingen komen op het niveau van Lovendegem. Het is te zeggen: de opcentiemen zakken naar 7%. Pluspunt voor Zomergem en Waarschoot uiteraard.

Daarenboven engageren de besturen zich om de geplande projecten uit te voeren. Dat klinkt mooi maar daar is het woord ‘gepland’ toch van belang. Tot hoever loopt die planning?

Maar je zou bijna geloven dat alles kan. De werkelijkheid is meestal anders.

Daarnaast komen er inspraakmomenten voor de burger. Wat die inspraak juist zal inhouden blijft een beetje vaag maar kan natuurlijk concreter worden naar de speciaal bijeengeroepen gemeenteraden op 28 september (die van Lovendegem was al voorzien trouwens). Maar hoe zwaar die inspraak zal wegen (behalve de naam) is niet duidelijk.

En nee. Deze belastingverlaging met de belofte om alle projecten te realiseren lijkt te mooi om waar te zijn. Bij het begin van de legislatuur werden de opcentiemen in Lovendegem al verlaagd, de onroerende voorheffing verhoogd maar werd de factuur doorgeschoven door onder meer het DIFTAR-systeem. Volgt er nu een gelijkaardige operatie? Hoe dan ook zal met de 13 miljoen schuldverlichting geen legislatuur uitgezongen worden.

Dit gezegd zijn mag er ook een welgemeende felicitatie gegeven worden aan CD&V en Open VLD met de 2 bereikte akkoorden. Het fusieakkoord vooreerst en uiteraard het voorakkoord om na de gemeenteraadsverkiezingen ook meteen een meerderheid te vormen. Want dat is wat hier gebeurt: alles is al beslist en u mag op zondag 14 oktober even pro forma naar de stembus.

Qui Bono? Dat zien we dan wel na de verkiezingen.

Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail