Gemeenteraad 29 januari kort

Iedere gemeenteraad schrijft Geert Neirynck een verslag dat u ook op zijn blog kan vinden

Het was nu niet een gemeenteraad met groot spektakel.

Bij het begin werd er vastgesteld dat ik vanaf nu onafhankelijk zetel. Dat heeft voor mij enkele gevolgen: zo verlies ik mijn plaats in de commissies met raadgevende stem en dus ook de zitpenningen daaraan verboden. Weliswaar was er één addertje onder het gras: men kan mij niet verbieden om deel te nemen aan de besprekingen en dus zal ik dat ook doen. Wat betekent: eigenlijk blijft alles gewoon hetzelfde;

Terry Gyselbrecht vroeg overigens wat er nu van Project L&V (of te Lovendegem & Vinderhoute) te verwachten was. In mijn antwoord heb ik gesteld geen zin te hebben om vrienden waarmee ik jaren heb samengewerkt nog eens een mes in de rug te steken en de partij Vlaams Belang aan te vallen. Uiteindelijk hebben die vrienden veel voor mij betekend en is het Vlaams Blok/Belang de partij die me de kans heeft gegeven aan politiek te doen maar dat we er voor kiezen om enkel nog lokaal te werken. Qua standpunten blijven wij ons lokaal programma volgen en zullen de verschillen met onder meer Groen blijven wat ze zijn.

Het belangrijkste luik was de Rechtspositieregeling en het Arbeidsreglement. Nu, dat Arbeidsreglement is dan ook weer niet volledig omdat er geen akkoord is met de vakbonden. Het ontlokte me de reactie dat de salami-techniek blijft aanhouden: stukjes en brokjes serveren maar geen globaal debat. Als oppositie hadden we gekeken op wat we de meerderheid konden aanpakken en dat bleek het intrekken van de hospitalisatieverzekering voor gepensioneerde medewerkers. In 2001 werd unaniem beslist om die te blijven betalen na de in pensioenstelling. Dat werd ook gedaan door de toenmalige raadsleden van CVP, VLD en SP (we spreken dus al van even terug). De vraag was ook of het op een zo gemakkelijke manier kon gebeuren. Op mijn vraag over wie het eigenlijk ging duurde het enkele dagen vooraleer er een antwoord kwam en bij sommige personeelsleden komt die beslissing bovenop de facturen van hun medische behandeling. Het gaat om ongeveer 400 EUR per gezin per jaar.

Wij hadden dus een amendement voorzien waar we de meerderheid vroegen om terug te keren op die beslissing en ook een gedegen informatieplicht invoerden voor de personeelsleden die op rust gaan. De zitting werd zeker voor 10 minuten geschorst op vraag van de meerderheid en nadien volgde een technische discussie tussen mijzelf en Ivan Goethals. Maar, tot enige verbazing, keurde de meerderheid het amendement goed. Bij de stemming over de rechtspositieregeling keurde de meerderheid dit goed, N-VA en ikzelf onthielden zich en SP.a en Groen keurden dit af.

Bij het arbeidsreglement was de stemming nog duidelijker: meerderheid voor en oppositie tegen. Het gevolg daarvan is dat de 38 uur wordt ingevoerd en er vanaf 4 mei er ook andere openingsuren komen van het gemeentehuis. Het belangrijkste daar is dat de Burgerlijke Stand maar één keer per maand op zaterdag zal open zijn, met name de eerste en niet tussen 15/7 en 15/8, en er op dinsdag tot 19.00 opening is van de burgerlijke stand en de andere diensten op afspraak. Op mijn vraag naar de openingsuren van het containerpark – waar er een voorstel in het College circuleerde om op zaterdag ononderbroken te openen – stelde schepen Van Brabandt dat dit zal bekeken worden bij de herinrichting van het containerpark. In tegenstelling tot wat er in ons lokaal blad staat zal dat niet zijn in de lente maar vermoedelijk pas na de zomer (September).

De gemeente neemt afscheid van de financieel beheerder en dus is de vacature vanaf nu open.

In de vragenronde werd nog gemeld dat vanaf begin maart er voor 6 weken werken zullen zijn op Bierstal-brug. In die periode zal het verkeer maar in één richting over de brug kunnen.

Ik vroeg ook eens naar de evaluatie van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Schepen Laroy wist te melden dat nog niet alle rekeningen binnen waren maar dat het bedrag een stuk lager dan vorige jaren. Hij wist ook te melden dat er in Lovendegem warme dranken gingen geschonken werden en vroeg of ik mijn opmerkingen op papier wou zetten.

Wel, bij deze (ik weet toch dat hij het leest): ik vond het concept geslaagd. Slecht weer kan altijd een spelbreker zijn maar als zelfs in Gent 8.000 mensen in open lucht kunnen een receptie krijgen dan waarom in Lovendegem niet 500 à 600 inwoners?

Fundamenteel is er uiteraard de vraag of de verhuis naar de Bloemetjeswijk zo een goed idee is. De gemeente heeft in 2005 zwaar geïnvesteerd in de dorpskern en heeft nadien eigenlijk niet veel uitgericht met de twee heraangelegde pleinen. Nu gaat het mij niet over de receptie an sich – ik wil gerust een boompje opzetten over wat de verdere mogelijkheden zijn met de pleinen – maar als we plannen moeten opmaken over het functioneren van de horeca in het centrum dan speelt dat zeker een rol. En de stem is toch dat een nieuwjaarsreceptie thuis hoort in het centrum van de gemeente.

Los daarvan: de muziek in Lovendegem was leuk. In Vinderhoute ontbrak dat een beetje.

Maar bij deze een warme oproep aan het College om eindelijk eens werk te maken van dorpscentra waar terug sfeer is. De nieuwjaarsreceptie heeft alvast bewezen dat de ruimte hiervoor bestaat, zowel in oppervlakte als in appreciatie van de inwoners.

Stefaan Dewerte informeerde nog naar de afloop van de info-vergaderingen in Vinderhoute rond de school en de discussie over het al dan niet te ver staan van de afsluiting van de inrit.

Volgende raad: 26/02.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail