it takes two to tango: de berg heeft een muis gebaard.

Te klein en klantonvriendelijk…

Opvallend punt achteraan de agenda van de gemeenteraad van 27 juni: de Colleges van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem stellen voor om een intensere samenwerking te organiseren tussen de 3 gemeenten. Meer uitleg – of toch zoiets – vinden we op de blog van Tony Vermeire, burgemeester van Zomergem en zowat de woordvoerder in deze discussie.

Als Project L&V kunnen we niet gelukkig zijn met het hele proces. Niet alleen is voor inspraak op geen enkel moment een blijk van ruimte gegeven maar daarenboven is het enkel uitstel.

Laten we beginnen bij het begin: op een persconferentie eind mei maken de 3 CD&V-burgemeesters bekend dat ze een fusie willen onderzoeken. Dat onderzoek richt zich nogal exclusief richting Open VLD die meteen kenbaar maken serieuze vragen naar draagvlak bij de bevolking. Vooral in Waarschoot zou het moeilijk liggen. De lokale CD&V maakt een serieuze bocht in de communicatie  en organiseert met een inderhaast opgericht e-mailadres ruimte voor opmerkingen.Een fraai staatlje van politieke communicatie

Maar noch N-VA, noch SP.a-Groen, noch (vermoedelijk) WGB en ikzelf zijn op één moment betrokken geweest.

Dan valt het debat ogenschijnlijk stil tot vorige week Open VLD Waarschoot opnieuw kritische vragen stelt bij en fusie terwijl uit Zomergem begin juni een grote kop aankondigt dat de 60 inwoners die een infovergadering bijwonen wél voor fusie zijn. Ondertussen wordt ook Nevele wakker. Die hebben nu – in onderling overleg tussen de fracties – beslist grote broer Deinze te vatten.

Kortom: er is geen sprake van een duidelijke stroomlijn. De conclusie is wel dat er binnen CD&V een draagvlak was voor fusie maar binnen Open VLD niet. Het voorstel tot ‘intensere’ samenwerking is dan ook weinig concreet maar laat de meerderheden toe om geen ruzie in het openbaar te maken. Maar of die even okselfris uit deze periode komen is een andere kwestie. Dit punt staat immers al in het meerjarenplan van Waarschoot. Qua nieuwswaarde is het dus minimaal.  Met veel minder kon men moeilijk komen aandraven.

Sta mij toe toch enkele conclusies te trekken:

1. Ben ik tegen meer samenwerking? Uiteraard niet. De meerwaarde daarvan is duidelijk.
2. Is er een opening naar Nevele? Met héél lange tanden. De vraag is of Nevele nog zin heeft om aan te sluiten.
3. Het is te betreuren dat in tegenstelling tot andere gemeenten men dit debat vernauwt naar een zaak van het college. Rekenkundig valt veel te verklaren maar of de meerderheden in Waarschoot en Lovendegem even okselfris uit deze besprekingen zullen komen is minder duidelijk. Maar in het feit dat alles zo besloten mogelijk is gehouden ligt mee aan de basis van de mislukking van deze besprekingen. Op deze manier is onterecht de indruk gewekt dat deze fusies een politiek spel waren. Deze discussie is hoe dan ook onvermijdelijk en verdiende een volwaardig debat. Nu is het debat gesloten na een even vage tekst als de beginnota.
4. Het debat verschuift naar de volgende legislatuur. Ongeacht welke partijen de meerderheid gaan vormen zal een gemeenschappelijk standpunt van de 3 gemeenten in de meerjarenplannen moeten komen. De vraag zal zijn in welke mate de kiezers dit staaltje politiek politicienne zullen appreciëren.

Geert Neirynck

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail