Mondelinge vragen voor gemeenteraad 30 april

Voor de gemeenteraad van komende donderdag diende ik 4 vragen in.

1. VZW Netwerk Meetjesland 

Bij de vorige gemeenteraad had ik onderstaande vraag ingediend. Toen kon er op deze vragen geen antwoord gegeven worden. 

“Per brief van 10 februari vernietigt Minister van Binnenlandse Aangelegenheden Homans de beslissingen van de gemeenteraad van Lovendegem – en dus ook van alle andere aangesloten gemeenten – aangaande VZW Netwerk Meetjesland. Zij beroept zich daarvoor op een uitspraak uit 2002,

Ik had graag volgende antwoorden gehad. 

1, Welke gevolgen heeft deze vernietiging voor de personeelsbezetting? 
2, Uit een antwoord in ‘Het Nieuwsblad’ van 18 februari moet blijken dat er gewerkt wordt aan de omschakeling naar een dienstverlenende organisatie. Hoe lang zal dit duren en wat is de reden waarom daar niet eerder aan begonnen is? 
3, Zijn alle aangesloten gemeenten akkoord om deze stap te zetten? ”

Ondertussen moet ik opmaken uit persberichten dat het Streeknetwerk voor een stuk of volledig zal overgaan in Veneco². Kan er enige toelichting gegeven in welke mate dit de belangen van het Meetjesland en Lovendegem kan verdedigen? 

2.  Blauwe zone – evaluatie 2014

Sinds 2014 heeft Lovendegem een nieuwe firma aangesteld voor het toezicht op de blauwe zone. Bestaat er een jaarverslag van die firma – zoals blijkbaar in de gemeenteraad van Evergem wel werd besproken – en zo ja kan er een toelichting gegeven worden alsook de conclusies die het College hier uit getrokken heeft? 

3. Erkenning ramp hagelstorm Pinksteren 2014

Enkele weken terug werd bekend dat de hagelstorm van Pinksteren 2014 erkend wordt als ramp. 

Welke initiatieven plant het College om de inwoners die schade hebben geleden te begeleiden? In tegenstelling tot andere gemeenten (Evergem, Beveren, Sint-Niklaas,…) is er nog niks terug te vinden over de procedure op de website. 

4. Saneringsbijdrage 

Op 4 maart ontving het gemeentebestuur een schrijven van Farys over een nieuwe verhoging van de saneringsbijdrage. Die werd op 1 januari op 1.411 EUR per kubieke meter gebracht maar dankzij de Vlaamse decreetgever kan dit verhoogd worden naar 1.6923 EUR per kubieke meter. 

Het College heeft hier mee ingestemd. 

Kan de schepen van Financiën en begroting toelichten waarom deze prijsstijging werd doorgevoerd? Dit betekent dat deze ‘verdoken belasting’ op nog geen 10 jaar in Lovendegem meer dan verdubbeld is. 

Ik vind deze saneringsbijdrage ook nergens terug in het overzicht van de belastingen en retributies op http://www.lovendegem.be. Waarom is dit het geval?

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail