MUG-heli naar vierde zit

Wat zou er nog zijn van de MUG-heli? Dit dossier is nu al lopende van eind 2016. De inzet? Is het verantwoord dat lokale besturen dit initiatief van het AZ Sint-Jan in Brugge steunen of niet? Wat in een aantal gemeenten in het Meetjesland vol overtuiging al jaren wordt gedaan botst op onwil van de provincie Oost-Vlaanderen.

Na aandringen van mijn kant voorzag Lovendegem een bijdrage van 2500 EUR op voorwaarde dat de provincie een duidelijk standpunt innam. Eind juni (de begroting is van december) vroeg ik hoe het daarmee stond. Er was een brief aangekomen van de gouverneur op 12 juni en die is op het College van 12 juli besproken.

Die brief – welgeteld één bladzijde lang waarna een tweede blad diende voor de begroeting en de handtekening – bevat volgende passages: “Omdat ik in het verleden hier reeds vragen over kreeg, heb ik verschillende simulaties,laten uitvoeren wat betreft de provincie Oost-Vlaanderen. Het is echter zo dat de tijd van alarmering tot aankomst op de interventieplaats moeilijk te achterhalen is omdat de heli geen radiocontact neemt tíjdens het landen en de status ‘aankomst ter plaatse’ doorgegeven wordt op het moment dat ze de landing ínzetten. Hierdoor geven verschillende simulaties verschillende cijfers. Daarop kan ik jullie geen eenduidig antwoord geven.”

Om te vervolgen met het standpunt van FOD Gezondheid: “Voor Volksgezondheid maken de Helikopters van Brugge en Bra-sur-Lienne deel uit van een studieproject. Binnen de politieke visienota ‘niet-planbare zorg’ is het duidelijk dat de helikopter een plaats krijgt binnen het tijdskritisch transport tussen ziekenhuizen en in uitzonderlijke gevallen binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en noodhulp. De helikopter zal binnen de dringende geneeskundige hulpverlening geen veralgemeend standaardmiddel zijn of worden. Volksgezondheid blijft de studieprojecten ter evaluatie van het nut van het inzetten van een helikopter als satelliet MUG verder opvolgen en blijft de binnen het studieproject de afgesproken vergoeding betalen.” Einde brief (zie brief)

Een duidelijk standpunt? ‘Men’ studeert nog; Nee dus.

Maar gelukkig is er de omnipresente fusiestuurgroep die het ter bespreking krijgt. En wie kan tellen weet dat we onderhand aan de vierde zit zijn geraakt….

12072018gouverneur

UPDATE: het blijft een gevoelig dossiertje want enkele uren na de publicatie van dit stukje bevestigde de Zomergemse burgemeester Tony Vermeire dat de hulpverleningszone Meetjesland 30.000 EUR stortte. Het zal dan wel logisch zijn dat Lovendegem volgt….

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail