Naar een fusie van politiezone Lieveland met Aalter-Knesselare?

Hoe dan ook een beeld dat verdwijnt….

Deze middag kwam dit bericht binnen:van het secretariaat van de gemeente:

“De burgemeester heeft mij gevraagd om u volgend bericht te bezorgen:

**

De fusie van Deinze en Nevele heeft ook gevolgen voor de politiezones.

Eerder dan een fusie van de LOWAZONE met de zone Deinze-Zulte verkiezen de burgemeesters van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot een samengaan met de zone Aalter-Knesselare, de zone waarmee reeds een verregaande samenwerking is.

Als antwoord op de vraag van de federale regering met betrekking tot grotere politiezones zijn ook de burgemeesters van Aalter en Knesselare voorstander van een fusie van de zone Aalter-Knesselare met LOWAZO.  Een integratie van de politiewerking van LOWAZO en Aalter-Knesselare heeft immers een aantal schaalvoordelen en garandeert een politiewerking op maat van elk van de gemeenten en een politie dicht bij de mensen.  De troeven van de huidige politiezorg dicht bij de mensen – in de eerste plaats de wijkwerking – kan in deze fusie gevrijwaard worden.

Het is de bedoeling om na bespreking in de colleges en na ruggespraak met Deinze en Nevele deze problematiek op de eerstvolgende gemeente- en politieraden ter sprake te brengen en het principe van een fusie van de politiezone Aalter-Knesselare met LOWAZO goed te keuren.

De burgemeesters van Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem”

Sta me toe te zeggen dat ik het met deze intentie niet eens ben.

De samenwerking tussen de Lowazone en de zone Aalter-Knesselare deed al eerder wenkbrauwen fronsen wegens de afstand die fundamenteel niet korter is dan een fusie met de zone Deinze.

Daarenboven valt op dat alle burgemeesters die deze beslissing nemen uit CD&V hoek komen of er vanaf 2019 deel van zullen uitmaken.

Op de gemeenteraad van 31 augustus had ik een vraag hierover willen stellen met de mogelijkheid om de raad zijn mening te laten geven. Ik stel vast dat de burgemeesters opnieuw zonder ruggesteun van hun raad op de beslissing vooruit lopen. Het College had dit punt ook gewoon aan de agenda kunnen zetten.

Zonder vooruit te lopen op volgende donderdag lijkt het me dat de nabijheid van politie voor de burger belangrijker is dan nabijheid van politici.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail