Open brief aan de WGB-kiezer

Met de berichtgeving van deze morgen wil ik toch graag even reageren.

Beste WGB’er

Het nieuws zal u ongetwijfeld niet verbaasd hebben: de WGB stopt er mee. Het ging al heel wat maanden de ronde alsook dat Ellen Coppens de politiek vaarwel ging zeggen. Eénling in de politiek, het is niet gemakkelijk. Ik kan er van meepraten. En er is uiteraard nog leven na de politiek. Gelukkig meer dan in de politiek momenteel.

U mag het gerust weten: tot twee keer toe hebben we de WGB om een gesprek gevraagd maar er kwam geen antwoord. Als Project hoopten wij met een samenwerking – de vorm waarin kon besproken worden, er is daar ruimte genoeg – net om te beletten wat nu gebeurt.

Want samen met Nieuw Nevele verdwijnt nu een icoonpartij van de lokale politiek in het Meetjesland. De Volksbelangen-lijst in Zomergem gaf al veel eerder er de brui aan.
Maar is dit nodig? Als Project menen wij van niet.

Het is net nu, net nu de drie gemeenten samengevoegd worden door een partijpolitiek spel van CD&V en Open VLD dat onafhankelijke stemmen nodig zijn om te beletten dat dit uitdraait in een lokale Kulturkampf. Er is veel beloofd maar wie gaat controleren wat er van komt? Partijen die blind meeliepen met het fusieverhaal?

En ja, de mooie traditie op zich is niet genoeg. Je moet de waar ook nog kunnen verkopen. Tussenkomsten in de raad zijn leuk maar als die inhoud niet buiten de muren van de gemeenteraadszaal raken zijn ze verloren. Uit het oog, uit het hart en vooral uit het geheugen van de kiezer. Zo hoorde ik dat mevrouw Coppens een inhoudelijk sterke tussenkomst deed over de gemeentefusie. Ik had deze analyse graag ook ergens kunnen lezen. Helaas.

En er is meer dan de traditie. Lokale partijen zijn geen Vlaams fenomeen maar overal aanwezig. In Nederland zijn ze zelfs de grootste partij in de lokale politiek. De fusie heeft daar net het omgekeerde effect gehad. De kiezer verwacht veel van zijn lokaal bestuur en niet in het minst herkenbaarheid. Met een eigen geluid. Geen bijgekleurd maatwerk van boven af.

Als Project zullen wij met een lijst en met onze beperkte middelen wel deelnemen aan de verkiezingen. En misschien betekent dat ook dat ik weer 6 jaar alleen mijn stem zal moeten laten horen. Dan is het maar zo. Er zijn dan uiteindelijk maar 8 collega’s meer te overtuigen.
Wij gaan niet hengelen naar uw stem maar wij willen u op zijn minst duidelijk maken – met alle respect voor de beslissing van de WGB-groep – dat lokale partijen de kop niet mogen laten hangen omwille van de partijpoitieke spelletjes van de traditionele partijen. Dat Project niet plooit. Zelfs als dat betekent dat het zonder veel perspectief is. Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch slagen om te volharden zei Willem De Zwijger. En zo kijken we naar 14 oktober.

Met onafhankelijke groeten

Geert Neirynck
Gemeenteraadslid

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail