Of hoe de federale overheid de Lowazone uit de problemen helpt

Woensdag werden de gemeente- en OCMW-raadsleden van Lievegem ingelicht over de nieuwe fusie van de politiezones. En wat blijkt? De plannen van de federale overheid helpen om de onrust te kalmeren.

Pro memorie: door de fusie van Nevele met Deinze viel de Lowazone uit elkaar. Nevele ging op in een andere zone en in de zomer van 2017 werd door de burgemeesters van Lievegem en Aalter (namen van na de fusie) beslist om te fusioneren. Er gingen 13 aanwervingen komen om het totaal aantal agenten rond de 120 brengen.

Maar ook 24 VE (politie en burgerpersoneel) moesten naar de zone Deinze-Zulte verhuizen. Naast 7 vrijwillige moesten nog eens 17 niet-vrijwillige mutaties de scheiding bezegelen.

Van in het begin heeft Project gesteld dat samenwerking met de zones Meetjesland-Centrum en Evergem-Assenede veel logischer was. Gezien de ligging (met een aantal grotere wegen) maar ook met de mogelijke fusie van de poldergemeenten was dat een optie.

Met heel wat argumentatie werd aangehaald dat noch Deinze-Zulte noch de door Project voorgestelde fusie paste in het kader van de visie op het politiewerk.

Vandaag moeten we vaststellen dat na ruim 10 jaar na het opstarten van het debat de federale overheid ook een plan op poten heeft gezet middels een studie die door Prof. Janssens (in opvolging van Prof. De Ruyver) en die eind september zal gepresenteerd worden. Natuurlijk is het nog niet gestemd maar de visie dat iedere zone 300 poiitieagenten moet hebben leidt in dat plan tot een fusie van Lievegem tot en met Gavere.

Het bestuur van Lievegem neemt dus een voorafname op een studie waar Lievegem weliswaar consequent uit het Meetjesland wordt gelicht en bij het Deinzese wordt gevoegd. Dat dit er voor zorg( dat de zone volledig in de Hulpverleningszone Centrum komt te liggen is uiteraard mooi meegenomen. Maar indien dat een criterium is mag het plan nog bijgeschaafd worden richting Evergem en Assenede.

Los daarvan: plannen van de federale overheid hebben wel eens meer de neiging te elfder ure nog te veranderen.

Eén vaststelling is er wel: deze fusie gaat eigenlijk in tegen een sterk Meetjesland en een consistent beleid in die streek. Het zet de tendens naar bestuurlijke verrommeling verder.

Het bewijst eens te meer dat er geen globale visie is op de werking van de lokale besturen en nog minder hoe de fusies eigenlijk moeten aangepakt worden bij gemeenteoverschrijdende gegevens zoals de politie.

Voor het overige houden wij de gemeentebesturen van Deinze, Zulte en Lievegem aan hun beloftes naar de bevolking. Eens te meer wordt er meer nadruk gelegd op wijkpolitie. Alleen is er door het personeelstekort van de Lowazone weinig van die beloftes in huis gekomen.

Doe de stemcheck…

Aangekondigd als ‘de grootste stemtest’ heeft ‘Het Nieuwsblad’ in Lievegem alvast de bal mis geslagen.

Wie de stemtest deed merkte als snel dat er iets niet klopte: behalve N-VA, SP.a en Groen bleek er geen score te zijn voor CD&V, Open VLD en Project. Het zou een leuke gemeenteraad worden met enkel maar die drie eerste partijen.

Het lijkt ons sterk dat een krant dit niet controleert. Alvast voor CD&V lijkt er een oplossing te zijn.

De vraag blijft uiteraard waarom de krant blijkbaar geen contact heeft gezocht met ons voor onze standpunten. Bij nazicht vind ik in geen enkel e-mailadres een vraag om standpunten weer te geven. Er is ook nergens een spoor te vinden van een mogelijke herinnering om dit te bezorgen. Wij hebben alvast wel om uitleg gevraagd aan ‘Het Nieuwsblad’ en zijn in afwachting van een reactie.

Als Project vinden wij dan ook dat wij ook de kans moeten krijgen om onze standpunten te geven en dat zolang de stemcheck maar best even wacht om de keuze van de kiezer mee te bepalen.

Geert Neirynck