Open brief aan de WGB-kiezer

Met de berichtgeving van deze morgen wil ik toch graag even reageren.

Beste WGB’er

Het nieuws zal u ongetwijfeld niet verbaasd hebben: de WGB stopt er mee. Het ging al heel wat maanden de ronde alsook dat Ellen Coppens de politiek vaarwel ging zeggen. Eénling in de politiek, het is niet gemakkelijk. Ik kan er van meepraten. En er is uiteraard nog leven na de politiek. Gelukkig meer dan in de politiek momenteel.

U mag het gerust weten: tot twee keer toe hebben we de WGB om een gesprek gevraagd maar er kwam geen antwoord. Als Project hoopten wij met een samenwerking – de vorm waarin kon besproken worden, er is daar ruimte genoeg – net om te beletten wat nu gebeurt.

Want samen met Nieuw Nevele verdwijnt nu een icoonpartij van de lokale politiek in het Meetjesland. De Volksbelangen-lijst in Zomergem gaf al veel eerder er de brui aan.
Maar is dit nodig? Als Project menen wij van niet.

Het is net nu, net nu de drie gemeenten samengevoegd worden door een partijpolitiek spel van CD&V en Open VLD dat onafhankelijke stemmen nodig zijn om te beletten dat dit uitdraait in een lokale Kulturkampf. Er is veel beloofd maar wie gaat controleren wat er van komt? Partijen die blind meeliepen met het fusieverhaal?

En ja, de mooie traditie op zich is niet genoeg. Je moet de waar ook nog kunnen verkopen. Tussenkomsten in de raad zijn leuk maar als die inhoud niet buiten de muren van de gemeenteraadszaal raken zijn ze verloren. Uit het oog, uit het hart en vooral uit het geheugen van de kiezer. Zo hoorde ik dat mevrouw Coppens een inhoudelijk sterke tussenkomst deed over de gemeentefusie. Ik had deze analyse graag ook ergens kunnen lezen. Helaas.

En er is meer dan de traditie. Lokale partijen zijn geen Vlaams fenomeen maar overal aanwezig. In Nederland zijn ze zelfs de grootste partij in de lokale politiek. De fusie heeft daar net het omgekeerde effect gehad. De kiezer verwacht veel van zijn lokaal bestuur en niet in het minst herkenbaarheid. Met een eigen geluid. Geen bijgekleurd maatwerk van boven af.

Als Project zullen wij met een lijst en met onze beperkte middelen wel deelnemen aan de verkiezingen. En misschien betekent dat ook dat ik weer 6 jaar alleen mijn stem zal moeten laten horen. Dan is het maar zo. Er zijn dan uiteindelijk maar 8 collega’s meer te overtuigen.
Wij gaan niet hengelen naar uw stem maar wij willen u op zijn minst duidelijk maken – met alle respect voor de beslissing van de WGB-groep – dat lokale partijen de kop niet mogen laten hangen omwille van de partijpoitieke spelletjes van de traditionele partijen. Dat Project niet plooit. Zelfs als dat betekent dat het zonder veel perspectief is. Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch slagen om te volharden zei Willem De Zwijger. En zo kijken we naar 14 oktober.

Met onafhankelijke groeten

Geert Neirynck
Gemeenteraadslid

Geen vergoeding voor adreswijziging?

Bij de fusie zijn een hele rist straten die van naam moeten veranderen. Project volgt dit dossier – waar de bewoners ongewild op kosten worden gejaagd – al maanden van dichtbij op.

We weten het: de verslagen van de stuurgroep van de fusie krijgen we pas na goedkeuring op de volgende vergadering maar het verslag van 29 augustus handelt ook over de adreswijzigingen. Volgende week zijn de infovergaderingen voor de betrokken inwoners.

Toch één opvallend gegeven: ondanks het feit dat de verandering van de straatnamen al van in het begin van het fusieverhaal een aandachtspunt is blijkt uit de presentatie dat die vergoeding ‘nog moet onderzocht worden’.

Pro memorie: enkele maanden terug al ving ik het gerucht op dat in Waarschoot er 250 EUR zou gegeven worden. Dit werd ontkend in de gemeenteraad van februari. Maar in september is men er blijkbaar nog niet uit. Misschien bij de volgende fusie?

Project op eerste Lovendegemse braderij

Het was een schitterende septembervrijdag: het zonnetje liet zich zien en een windje maakte het echt terrasjesweer. Kortom: de eerste braderij (sinds lang) in Lovendegem-centrum kreeg alles van de weergoden wat er nodig was om naar snelle schatting een 1000-tal mensen naar Lovendegem-centrum te krijgen.

Ook Project was aanwezig met een stand. Met maatjes, de gekende overheerlijke wijnen en fris of een pintje.

Maar even goed aanwezig met wat onderhand hét beeld van het begin van de campagne is geworden: het bord met het schaap. Er werden ook honderden folders uitgedeeld (zie onderaan)  aan de passanten met de kernpunten van Project.

En ja, nu is het wachten tot volgende week voor het nieuws van de lijst.

 

 

 

 

 

drieluik2b