Eerste Project-etentje groot succes!

Het was uiteraard wat afwachten wat het eerste Project-etentje zou opleveren. En laat ons zeggen dat samen met een stralend weertje, overheerlijke ribbetjes of kip de opkomst alle verwachtingen overtrof. Een 100-tal eters kregen een mooi arrangement voorgeschoteld.

Meteen konden de gasten ook kennis maken met het materiaal van Project L&V. Voor wie er aan zou twijfelen: géén gepruts bij ons maar investeringen waarmee we rechtstreeks naar 2018 gaan.

Wie niet kon komen of met ons kennis wil maken kan ons op de jaarmarkt van de kermis vinden op onze vaste stek met de vaste formule. Nu nog hopen dat het weer ook die dag van de partij is.DSC_0016DSC_0017 DSC_0019DSC_0020

Project L&V vraagt onderzoek naar gevolgen asbestcementen leidingen in drinkwatervoorzienin​g

35.5% van de Lovendegemse waterleidingen bestaat uit asbestcement
Graag duidelijkheid over de gevolgen

Tijdens de gemeenteraadszitting van donderdag jongstleden stelde ik naar aanleiding van een artikel in de aprileditie van EOS de vraag naar de aanwezigheid van asbestcementen buizen in de waterleiding. In hun antwoord stelden schepenen Goethals en Laroy dat er geen waren maar ze gingen het voor alle zekerheid navragen.

Vandaag kregen we – en dat mag snel genoemd worden – het antwoord van Farys: 35.5% of 39 kilometer van de waterleidingen in Lovendegem en Vinderhoute bestaat uit asbestcement. Nu kan er niet verwacht worden van schepenen dat zij spontaan weten uit welk materiaal de waterleidingen bestaan dus bleek de vraag niet geheel onterecht.

De vraag is uiteraard: wat nu? Op het artikel van EOS (http://eoswetenschap.eu/artikel/asbest-ons-leidingwater) kwam een ontkenning van de sector (http://www.dewatergroep.be/drinkwatersector-reageert-op-artikel-over-asbest-in-eos) waar verwezen werd naar een onderzoek van de WHO.

Alleen kan niemand zich baseren op een tegensprekelijke discussie om te oordelen over de veiligheid van de asbestcementen leidingen. Er moet dringend een echt onderzoek komen naar de gevolgen van asbestcementen leidingen voor de drinkwatervoorzieningen. Eos suggereert alvast enkele zaken in hun artikel.

Ook stelt het magazine voor om het drinkwater voor te behandelen. Dat zou een grootschalige vervanging van de leidingen kunnen voorkomen wat tot een ongeziene factuur zou leiden.

Project L&V hoopt dat met deze cijfers alle gemeentebesturen een inventarisatie maken van de asbestcementen leidingen en aandringen op een grondig wetenschappelijk onderzoek waarbij ook scenario’s opgemaakt worden om te beletten dat deze leidingen een kankerverwekkend gevolg hebben op de bevolking.

Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid – Project L&V

Asbest in de Lovendegemse drinkwaterleidingen?

29052015asbestEnkele jaren terug bleek dat de oude waterleidingen veelal uit lood bestonden en dat dit schadelijk was voor de gezondheid. Vandaag duikt een nieuw spook uit het verleden op: waterleidingen uit asbestcement. Volgens een studie van Eos zouden die leidingen na verloop van tijd deeltjes asbest in het drinkwater afstoten. Daarbij stopt het niet want veel producenten van flessendranken gebruiken dat water bij de productie.

In welke mate dat schadelijk is voor de volksgezondheid is nog niet ten volle onderzocht. Feit is wel dat het allemaal samen over ongeveer 19.000 kilometer aan leidingen gaat, goed voor 30% van het totaal aan drinkwaterleidingen. Die leidingen zouden er vooral gekomen zijn in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw.

Het spreek voor zich dat de complete vervanging – die in belangrijke mate in de grote steden zou moeten gebeuren – een enorme kostprijs inhoudt.

Geert Neirynck informeerde dan ook of er in Lovendegem dergelijke leidingen zouden liggen. Zowel Vincent Laroy (Open VLD) als Ivan Goethals (CD&V) stelden dat er geen dergelijke leidingen zouden liggen in Lovendegem maar ze gingen het navragen.

Dat lijkt ons alvast een wijze beslissing. Indien dergelijke leidingen zouden liggen in Lovendegem lijkt het ons ook dat een ernstige studie moet gemaakt worden over de mogelijke gevolgen van asbest. Indien er geen risico zou zijn is het toch al nuttig geweest om dit potentiële probleem in kaart te brengen.