Project L&V kiest voor Vlaamse verankering Eandis

01102016eandisToen het College op de raad van augustus de stemming over de participatie van het Chinese State Grid verdaagde was dat nog in de relatieve luwte van het dossier. Ik ging er toen vanuit dat ik naar gewoonte als enige ging tegenstemmen in dit dossier. Dat is al wel eerder gebeurd in de verkoop aan of particaptie door buitenlandse bedrijven in intercommunales.

Project L&V is immers van mening dat de democratische controle over een aantal kernbedrijven in onze economie niet zomaar kan weggegeven worden. De ervaringen bij Electrabel – die door de overname van de Generale Maatschappij in de jaren ’80 in Franse handen kwam – hebben duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn.

Daarnaast was wel duidelijk dat Eandis heel wat beloofde aan de Chinezen. Ik wil ook wel 4% intrest op mijn investering op dit moment….

Maar in de week voor de stemming in Lovendegem brak de hel los in politiek Vlaanderen. Partijen stemden voor, onthielden zich of stemden tegen naargelang de gemeente. De staatsveiligheid kwam tussenbeide en een uurtje voor de stemming bleek dat Antwerpen de stekker zelf uit het contact trok omdat hun goedkope prijs verviel. De passiviteit van de Vlaamse regering viel wel op. De voorbije jaren werd de keuze voor een sterk economisch Vlaanderen in eigen handen vooral lippendienst bewezen.

Dat het College er voor koos om tegen te stemmen was dan ook iets wat pas die avond duidelijk werd maar in de lijn ligt van eerdere beslissingen. Zo heeft Lovendegem geen cross-border lease gedaan met het rioleringsstelsel en keurde de gemeenteraad de kapitaalsverhoging in Dexia niet goed.

En is het omdat het Chinezen zijn? Uiteraard kan je er niet om heen dat de Chinezen een eigen visie op de wereld hebben. En dat ze zich inwerken in de globale economie. Om die reden kocht State Grid zich al in bij gelijkaardige bedrijven in Australië, Portugal en Italië. En ondanks hun kapitalistische roeping van tegenwoordig zijn ze politiek nog niet veranderd. Of zoals Monthy Python het stelde ‘they’re still a little  communese’. Hier gaat het over controle in het belang van de bevolking. En dan maakt het niet uit of het Chinezen, Russen, Amerikanen of godbetert Fransen zijn.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail