Project L&V vraagt aandacht voor beleefbaarheid centra

03052016terrasTijdens de gemeenteraad van 26 mei informeerde Project L&V naar de stand van zaken rond het horecabeleidsplan. Dit werd opgestart door toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters in een 7-tal gemeenten en werd met 70.000 EUR subsidie bedacht. Uit het antwoord blijkt dat het opzet voor de kleinere gemeenten het doel volledig voorbij schiet.

Tijdens de bespreking van het meerjarenplan was de beleefbaarheid van de dorpskernen een door verschillende fractie aangekaart gegeven. Uit een enquête in de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen bleek dat een belangrijk deel van onze inwoners geen enkele interesse heeft voor wat er in de centra gebeurd. Dit weegt op de fragiele middenstand in onze gemeente.

Uit het antwoord van schepen Laroy (Open VLD) onthouden we dat Lovendegem niet alleen niet de administratie heeft om een dergelijk plan binnen de krijtlijnen van de Vlaamse overheid te gieten maar dat dit gezien de beperkte horeca niet direct nodig is. Het bestuur zal het plan op eigen tempo verder invullen ook al omdat er de voorbije jaren door de horecazaken aardig is geïnvesteerd. Daarenboven lijkt binnen de sector weinig interesse en gaf het antwoord een beeld van een beetje over en weer zwartepieten qua verantwoordelijkheid. Niet dat dit veel oplost.

Toen het concept voor een horecabeleidsplan werd voorgesteld leek het er op dat er beweging ging komen in de vraag om in Lovendegem en Vinderhoute te investeren in de nodige sfeer maar dat is dus niet het geval. Men blijft dus rekenen op de initiatieven van particulieren of de kermissen. En het horecabeleidsplan zal daar dus weinig of niets aan veranderen.

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail