Project L&V vraagt drastische verlaging minimumtarief betalende zone containerpark

De inrichting van het betalend gedeelte, met een kostprijs van ruim 500.000 EUR, was geen keuze van Project L&V. Al moeten we  vaststellen dat de daling van enkele fracties er wel op wijzen dat er misbruiken waren. Het resultaat is dat de geplande return op de investering dubbel zo hoog is als gepland. Ergens zit er dus een rekenfout maar bovenal worden onze inwoners hierdoor dubbel belast: enerzijds door de investering maar ook door het gebruik.

In maart presenteerde het college een weinig zeggende nota met als ondertoon dat alles goed ging. Dat er cijfermateriaal ontbrak was het college ontgaan. Uit die cijfers blijkt dat de grenzen die OVAM suggereerde aan de gemeenten redelijk afdoende waren: amper 16% bij de lage fractie en 30% bij de hoge fractie overschreden de grenzen.  Bij die hoge fracties zitten er ook waar een overschrijding moeilijk te vermijden is.

In de discussie op de invoering van het betalend gedeelte vond Geert Neirynck dat de 1 EUR-regel per bezoek een verdoken belasting was. Schepen Van Brabandt vond dat de foutmarge van het weegtoestel en het feit dat er met de bankkaart diende betaald te worden mocht doorgerekend worden. Dat er hierdoor een ontlasting van de financiële dienst door het weigeren van cash geld kwam werd niet meegerekend.

Daarenboven werd iedereen die met een gewicht lager dan 33 kilogram lichte fractie of 10 kilogram zware fractie meer aangerekend dan hij ‘vervilde’ (want de vervuiler betaalt…).

Als signaal dat wat de overheid wettelijk oplegt aan de burgers en wat wenselijk is (gezien de groeiende overlast door sluikstorten) geen bijkomend inkomsten ten nadele van de inwoners mag opleveren stellen wij dan ook voor om de minimumbijdrage te verlagen naar 0.30 EUR. Dan volstaat de foutenmarge nog steeds, blijven de gewichtsgrenzen intact maar zal de modale burger die even een kleine fractie komt afleveren toch correcter afgerekend worden.

02062017containerpark

 

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail