Project L&V vraagt onderzoek naar gevolgen asbestcementen leidingen in drinkwatervoorzienin​g

35.5% van de Lovendegemse waterleidingen bestaat uit asbestcement
Graag duidelijkheid over de gevolgen

Tijdens de gemeenteraadszitting van donderdag jongstleden stelde ik naar aanleiding van een artikel in de aprileditie van EOS de vraag naar de aanwezigheid van asbestcementen buizen in de waterleiding. In hun antwoord stelden schepenen Goethals en Laroy dat er geen waren maar ze gingen het voor alle zekerheid navragen.

Vandaag kregen we – en dat mag snel genoemd worden – het antwoord van Farys: 35.5% of 39 kilometer van de waterleidingen in Lovendegem en Vinderhoute bestaat uit asbestcement. Nu kan er niet verwacht worden van schepenen dat zij spontaan weten uit welk materiaal de waterleidingen bestaan dus bleek de vraag niet geheel onterecht.

De vraag is uiteraard: wat nu? Op het artikel van EOS (http://eoswetenschap.eu/artikel/asbest-ons-leidingwater) kwam een ontkenning van de sector (http://www.dewatergroep.be/drinkwatersector-reageert-op-artikel-over-asbest-in-eos) waar verwezen werd naar een onderzoek van de WHO.

Alleen kan niemand zich baseren op een tegensprekelijke discussie om te oordelen over de veiligheid van de asbestcementen leidingen. Er moet dringend een echt onderzoek komen naar de gevolgen van asbestcementen leidingen voor de drinkwatervoorzieningen. Eos suggereert alvast enkele zaken in hun artikel.

Ook stelt het magazine voor om het drinkwater voor te behandelen. Dat zou een grootschalige vervanging van de leidingen kunnen voorkomen wat tot een ongeziene factuur zou leiden.

Project L&V hoopt dat met deze cijfers alle gemeentebesturen een inventarisatie maken van de asbestcementen leidingen en aandringen op een grondig wetenschappelijk onderzoek waarbij ook scenario’s opgemaakt worden om te beletten dat deze leidingen een kankerverwekkend gevolg hebben op de bevolking.

Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid – Project L&V

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail