Project L&V vraagt tussenkomst streekwerking in discussie over betoelaging MUG-helikopter

copyright foto: http://www.imdh.eu/

In ‘Het Nieuwsblad’ van vandaag staat een relaas over een vraag van het Vlaams Belang in de provincieraad om de MUG-helikopter van het ziekenhuis AZ Sint-Lucas uit Brugge alsnog te laten betoelagen met geld van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat bestuur weigert dit halsstarrig.

De belangrijkste reden is dat de zone die de helikopter bedient te klein zou zijn.

Deze strook valt evenwel in het Meetjesland. Dat werd ook duidelijk in de VTM-reeks over noodinterventies.

Project L&V betreurt het dat omwille van die reden het – in onze ogen hoe dan ook overbodige bestuursniveau – provinciebestuur weigert om hierin tussen te komen. Het lijkt ons dat het voortbestaan van een dergelijke dienst niet mag afhangen van sponsors. Hoe goed bedoeld dit dan ook is.

Om die reden heeft Geert Neirynck een schriftelijke vraag gesteld waarbij hij drie vragen stelt aan het College van Burgemeester en Schepenen (wat anders op de gemeenteraad van januari had gekund).

De bedoeling van de vragen is er hetprovinciebestuur op wijzen dat wij deze interventiedienst wel willen steunen en dat liefst met alle gemeentebesturen van het Meetjesland in het kader van het burgemeestersoverleg binnen Veneco² en als het mogelijk is zelf een bijdrage te regelen tussen de Meetjeslandse gemeenten als steun voor dit waardevolle project.

De vraag zit in bijlage. 26012017mugwestvlaanderen

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Een gedachte over “Project L&V vraagt tussenkomst streekwerking in discussie over betoelaging MUG-helikopter”

Reacties zijn gesloten.