Vluchtelingenproblematiek – Project L&V aanwezig bij OCMW-raad

OCMWOCMW-raden zijn deels publiek maar dat beperkte gedeelte is zelden interessant voor gemeenteraadsleden. Veel van wat daar besproken wordt komt terug op de agenda van de gemeenteraad en is dus ter inzage.

Dat was vanavond net wel even anders: de vraag van Fedasil voor extra opvang van de vluchtelingen in de gemeente kwam ter sprake. Een delicaat item waar ik als raadslid meer dan geregeld vragen over krijg. En laat het me maar meteen zeggen: de echte beslissing is doorgeschoven naar de raad van oktober.

In de inleiding van voorzitter Caroline Fredrick staken veel gekende elementen: Lovendegem heeft sinds jaren enkele appartementen langsheen de N9. Die zitten momenteel vol, waaronder ook met een familie Syrische vluchtelingen. Blijkbaar vond zelfs gouverneur Briers dat Lovendegem daar een voldoende inbreng deed. Het is dus onderhand wachten tot Briers naar Lovendegem verhuist.

Die opvang heeft ook een andere zijde: het zorgt voor hoge werkdruk bij het personeel en de appartementen worden niet altijd even goed onderhouden. Over die keer dat na een ontruiming van een appartement ook een container afval van het nabijgelegen containerpark moest geruimd hebben kan nog lang nagepraat worden.

De meerderheid vond in eerste instantie dat er voorlopig geen reden was om extra inspanningen te doen te meer omdat er niet alleen aardig wat reactie kwam uit de bevolking maar ook dat dit ten koste ging gaan van momenteel lopende engagementen. Daarnaast is de toestroom van vluchtelingen geen vaste zaak en bestaat er ook zoiets als huurwetgeving.

Wat geen optie bleek was de noodwoning in Vinderhoute wegens ongeschikt voor gezinnen. Er was wel nieuws dat er een aanbod was gekomen van een burger die een huis wou verhuren. Dat was evenwel in functie van een bewindvoerder waardoor eerst het vredegerecht moest ingeschakeld worden.

Groen en vooral N-VA vonden dat het OCMW evenwel onvoldoende deed. Groen vond dat er een oproep moest komen in ‘Info Lovendegem’ maar wie dit zou moeten opvolgen was minder duidelijk. N-VA vond dat het personeel maar een tandje moest bijsteken.

N-VA lijkt in deze discussie toch maar een aparte rol te spelen: enerzijds worden allerlei voorstellen gelanceerd – gaande van het aanpassen van  het sociaal statuut  en het kindergeld tot een push backbeleid en een hervorming van de Conventie van Geneve – terwijl lokaal er een opbod is om extra opvang te voorzien. Dat leidde in buurgemeente Nevele al tot spanningen binnen de meerderheid waar de partij deel van uitmaakt.

Toen de discussie wat heviger leek te worden schorste Caroline Fredrick de zitting en kwam de meerderheid met het voorstel dat het OCMW de mogelijke huur van de leegstaande woning ging onderzoeken en proberen om minder strakke voorwaarden te krijgen dan gebruikelijk op de huurmarkt.

Na de discussie was de openbare zitting voorbij en mocht ik dus vertrekken.

Toch enkele vaststellingen:

Dat er publiek kwam naar de zitting was blijkbaar een verrassing. Dat het dan nog een gemeenteraadslid was die geen vertegenwoordiging heeft in die raad was blijkbaar niet voor iedereen  een plezierige vaststelling.

Volgende maand zal ik dus nog eens moeten terug gaan.

Tot slot onderschrijven wij de bezorgdheid van veel inwoners. De ganse discussie over de opvang van de vluchtelingen wordt letterlijk boven onze hoofden gevoerd zonder dat alle consequenties goed zijn bekeken. Wie er allemaal meetrekt in de vluchtelingenstroom is allerminst duidelijk. Zelfs de staatsveiligheid stelt zich vragen.

Daarenboven blijkt de stroom uit een belangrijk deel mensen te bestaan die via de procedures nooit recht zullen krijgen op asiel. Het verleden bewees evenwel dat die zelden of niet terugkeren naar hun landen van herkomst na jarenlang procederen. Voor sommige partijen is dat dan weer een gelegenheid om een regularisatiecampagne te vragen.

Project L&V meent dat Lovendegem voldoende doet voor de opvang. Wie zouden wij zijn om de gouverneur tegen te spreken? Het is nu in de eerste fase aan de hogere overheden om orde op zaken te stellen en de problemen niet naar de OCMW’s door te sturen waar in Vlaanderen helaas steeds meer mensen al een beroep om moeten doen. Ook die mensen hebben hun rechten.

Geert Neirynck
Gemeenteraadslid

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail