Vragen voor de gemeenteraad van 26 februari

Komende donderdag is er een gemeenteraadszitting.

De agenda kan u hier terugvinden.

Als gemeenteraadslid stel ik alvast volgende vragen:

 

  1. Mogelijke sluiting politiepost Lovendegem

In ‘Het Laatste Nieuws’ van 6 februari aangaande de verhoogde terreurdreiging en de sluiting van de politieposten uit voorzorg staat volgend citaat van de burgemeester: ““Wat als dit de opmaat is naar een permanente sluiting? Mocht de Lowazone dit al van plan zijn, dan ga ik daar niet mee akkoord, laat dit duidelijk zijn”, aldus een vastberaden De Wispelaere. 

Deze uitspraak is op zijn minst bizar aangezien de burgemeester zelf deel uitmaakt van het politiecollege en dus van nabij hoort te weten wat de politiezone van plan is. Ik had dan ook graag van de burgemeester geweten:

1, Zijn er redenen om aan te nemen dat de politiepost van Lovendegem permanent zal gesloten worden? Bestaat er een planning?

2, Heeft deze mogelijke sluiting gevolgen voor de realisatie van de nieuwe infrastructuur voor administratie en verenigingsleven aan de Speelboom?

  1. VZW Netwerk Meetjesland

Per brief van 10 februari vernietigt Minister van Binnenlandse Aangelegenheden Homans de beslissingen van de gemeenteraad van Lovendegem – en dus ook van alle andere aangesloten gemeenten – aangaande VZW Netwerk Meetjesland. Zij beroept zich daarvoor op een uitspraak uit 2002,

Ik had graag volgende antwoorden gehad.

1, Welke gevolgen heeft deze vernietiging voor de personeelsbezetting?

2, Uit een antwoord in ‘Het Nieuwsblad’ van 18 februari moet blijken dat er gewerkt wordt aan de omschakeling naar een dienstverlenende organisatie. Hoe lang zal dit duren en wat is de reden waarom daar niet eerder aan begonnen is?

3, Zijn alle aangesloten gemeenten akkoord om deze stap te zetten?

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail