Zwaenewegel

Er zijn soms ook kleine dossiers die toch van belang zijn.

Gezien de evolutie in het dossier rond de school van Vinderhoute en de aankoop van de gronden in de Vredesdreef kan de Zwaenewegel op termijn een zeer nuttige weg worden. Alleen bij regenweer ligt die er bij zoals op de foto. Moeilijk toegankelijk.

Vandaar dat op 5 mei de volgende vraag werd gesteld:

een bewoner bezorgde me deze foto van de Zwanewegel na een stevige regenbui. Het maakt die weg onbruikbaar.
Zijn er concrete plannen om de toegankelijkheid te garanderen?Eventueel grondbedekking?
Geert Neirynck
Onafhankelijk gemeenteraadslid – Project L&V
Molendreef 37
9920 Lovendegem

Het antwoord van het College kwam vandaag binnen (zie ook PDF) waar het College aankondigt hier een prijs te vragen voor de heraanleg: “Het college bespreekt de vragen en klachten over de Zwaenewegel: in natte periodes kan op
verschillende plaatsen het regenwater onvoldoende infiltreren waardoor het pad op die
locaties wordt herschapen in een modderpoel.
Omdat een grondig herstel met eigen diensten niet haalbaar is, beslist het college deze
wegel op te nemen in een prijsvraag ‘heraanleg trage wegen’.
De betrokkene wordt ingelicht.”

Uittreksel Zwaenewegel

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail